maandag 29 november 2021

Alles over Altena

Nieuwe Pgb-chaos dreigt ook in Altena-gemeenten

21 november 2015 (door WerkendamNet)

REGIO - Veel hulpvragers lijken in 2016 opnieuw problemen te krijgen met de uitbetaling van hun persoonsgebonden budget (Pgb). Uit een landelijk overzicht blijkt 20 procent van de Brabantse gemeente hun zaken niet op orde te hebben. Nog eens circa 40 procent moet nog veel werk verzetten om op tijd klaar te zijn. Ook bij de drie Altena-gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem bestaat een forse achterstand

Met een Pgb kunnen gehandicapten of langdurig hulpbehoevenden zelf hulp inkopen. Dat geld stelt hulpvragers in staat om vertrouwde hulp in te schakelen en zelf de regie over hun zorg te voeren. Het Pgb geeft een zekere onafhankelijkheid aan mensen die zich vaak al te afhankelijk voelen. De Pgb's worden sinds 1 januari 2015 grotendeels toegekend door de gemeenten. Daarvoor konden mensen hiervoor terecht bij de rijksoverheid. Naast deze decentralisatie, zijn ook de regels rond uitbetaling van het Pgb veranderd. In die overgang is er veel mis gegaan. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de uitbetalingen verzorgt, kon de grote stroom aanvragen niet aan met als gevolg dat veel mensen verstoken bleven van hulp en inkomsten.

Beterschap
Staatssecretaris Van Rijn beloofde keer op keer beterschap. Om dezelfde problemen in 2016 te voorkomen is afgesproken dat gemeenten de toekenning van de Pgb’s aan hun inwoners uiterlijk 1 november 2015 rond zouden hebben. Op die datum moesten ze alle 'toekenningen' naar de SVB gestuurd hebben waarmee die de uitbetaling in 2016 kan verzorgen. Voor die toekenning willen gemeenten eerst onderzoeken of mensen ook in 2016 weer recht hebben op ondersteuning en voor welk budget. Daarvoor voeren zij bijvoorbeeld onderzoeksgesprekken (de bekende 'keukentafelgesprekken'). Nu blijkt echter dat veel gemeenten (nog lang) niet klaar zijn, ondanks het verstrijken van de deadline. Daarmee dreigen nieuwe problemen te ontstaan voor kwetsbare burgers en hun zorgverleners.

Altena
Uit de 'Voortgangsnotitie aanpak jaarovergang trekkingsrecht', die de staatssecretaris op 13 november aan de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat ook hij zich zorgen maakt. Vooral over gemeenten die minder dan 50 procent van het aantal toekenningen van vorig jaar hebben ingestuurd. Hierbij gaat het ook om dertien Brabantse gemeenten. Iets meer, maar nog altijd fors minder toekenningen (50-79 procent) ten opzichte van vorig jaar zijn ingediend door diverse Brabantse gemeenten waaronder Aalburg,  Werkendam en Woudrichem. 

Wilma Schrover, directeur KBO-Brabant: "We maken ons grote zorgen. Naast de dertien gemeenten, waar nu echt heel snel iets moet gebeuren, kent Brabant nog 28 gemeenten die weliswaar onderweg zijn, maar nog lang niet klaar. Dat betekent dat in ruim 60% van de Brabantse gemeenten kwetsbare burgers straks (opnieuw) problemen kunnen krijgen. Vergeet niet, de SVB heeft zelf aangegeven de tijd na 1 november echt nodig te hebben voor de administratieve uitwerking. We weten dus gewoon dat er in januari dingen niet goed zullen gaan. En als wij dat kunnen voorzien, moeten gemeenten zich zelf ook van dat risico bewust zijn. KBO-Brabant roept de betreffende Brabantse gemeenten dan ook op om alles op alles te zetten om zo snel mogelijk alsnog aan hun verplichtingen jegens kwetsbare groepen te voldoen. Bestuurders van onze KBO-Kringen zullen kritisch toezien op de voortgang in hun gemeenten."

Lees meer over:

Altena PgB chaos
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.