vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Werkeloosheid in de regio neemt af volgens Rabobank

3 november 2015 (door WoudrichemNet)

REGIO - In alle Nederlandse regio’s zullen de productie en de werkgelegenheid in 2016 naar verwachting groeien. Landelijk bedraagt de economische groei komend jaar 2¾%, waarbij niet alleen de uitvoer, maar ook de particuliere consumptie en de private investeringen een duit in het zakje doen. Deze brede groeibasis leidt tot groei in alle sectoren en regio’s in ons land. De regionale verschillen blijven daarbij relatief beperkt. Door een gunstige sectorstructuur hebben de Randstedelijke regio’s de meeste groeipotentie. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun Regionale prognoses 2016. Ook in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem groeit in 2016 de werkgelegenheid. De werkloosheid daalt in alle drie de gemeenten. In Aalburg is de daling het kleinst en in Werkendam is deze het grootst.

Anders dan in de afgelopen jaren heeft de economische groei in 2016 een brede basis. Rabobank-econoom Rogier Aalders: “Ook de particuliere consumptie en de woninginvesteringen groeien volgend jaar, onder meer door de lage inflatie, de aantrekkende woningmarkt en de groeiende werkgelegenheid. Hierdoor verwachten wij dat de toegevoegde waarde in alle sectoren toeneemt en dat ook de werkgelegenheid in de meeste sectoren groeit. Dit betekent dat ook alle Nederlandse regio’s zullen groeien, al verwachten we wel verschillen. Deze verschillen hebben vooral te maken met het belang van bepaalde sectoren in de regionale economie. Vooral regio’s waar bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening of de groothandel fors is vertegenwoordigd hebben veel potentie. Daar waar de overheid en de zorg sterk zijn vertegenwoordigd verwachten we minder uitbundige groeicijfers. Hierdoor zal de noordvleugel van de Randstad komend jaar goed presteren en zullen regio’s in Noord-Nederland iets achterblijven.”  

De Rabo-econoom plaatst wel een kanttekening bij de prognoses en wijst daarbij op het verleden. “Lang niet alle regio’s maken hun verwachte groei waar en sommige regio’s overstijgen de verwachte groei. Vooral de Randstedelijke regio’s hebben een economische structuur met veel groeipotentie. In grofweg de afgelopen vijftien jaar was de groei in een aantal van deze regio’s echter lager dan je op grond van die structuur zou verwachten. Dit geldt vooral voor de typische woonregio’s zoals Het Gooi en Vechtstreek, Agglomeratie Haarlem en Oost-Zuid-Holland. Deze gebieden hebben een belangrijke woonfunctie voor forensen die elders werken, met minder focus op economische groei. Als het gaat om hogere groeicijfers dan eerder verwacht, zien we dat de regio’s langs de A6, de A28 en de A2 juist goed uit de verf komen.”

Afname
Door de groei van de productie groeit ook overal de werkgelegenheid en neemt de werkloosheid af. Aalders: “Belangrijk hierbij is wel dat een toenemende productie niet altijd tot groei van de werkgelegenheid leidt, omdat ook de arbeidsproductiviteit stijgt. Aan de andere kant zijn er demografische factoren die de werkloosheid in een regio kunnen doen dalen. Zo zorgt de relatief sterke vergrijzing in Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving, Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Limburg dat de werkloosheid hier snel daalt. In Groot-Rijnmond, Agglomeratie Den Haag, Flevoland en Overig Groningen ligt de werkloosheid volgend jaar evenwel nog op een hoog niveau.”

Lokaal
In de drie Altena-gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem groeit in 2016 de werkgelegenheid eveneens. De werkloosheid daalt in alle drie de gemeenten. In Aalburg is de daling het kleinst en in Werkendam is deze het grootst. In tabel 1 staat een overzicht van de cijfers. Johan Verweij, directeur Particulieren: “De cijfers voor deze regio zien er positief uit en bieden kansen voor de toekomst.”

Werkgelegenheid 2016

Werkloosheid 2016

Aalburg

1.6% á

5.1% â (5.5% in 2015)

Werkendam

1.6% á

4.1% â (5.1% in 2015)

Woudrichem

1.3% á

4.2% â (5.1% in 2015)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.