maandag 15 augustus 2022

Alles over Altena

Breedband in Altena binnen handbereik

30 oktober 2015 (door AalburgNet)

REGIO - “Het is goed nieuws dat Libernet in de regio Altena via de toren van Uppel snel internet uitrolt. Een mooi voorbeeld van succesvol ondernemerschap. Waar gemeenten jaren ploeteren om het voor elkaar te krijgen doen zij het gewoon. Maar het moet niet bij de toren van Uppel blijven, dit is pas het begin. Nu moeten we ook zorgen dat deze ondernemers de mogelijkheid hebben om door te pakken” aldus Hermen Vreugdenhil.

Binnen de provincie wordt er ook hard gewerkt om de buitengebieden van Brabant te ontsluiten. Na openstelling van het breedbandfonds sinds 1 april 2015 zijn er twee initiatieven met concurrerende plannen ontstaan, om het buitengebied van Brabant in zijn geheel te voorzien van hoogwaardig breedband. Zij geven in hun voorlopige aanvraag aan, vrijwel alle adressen van de resterende Brabantse witte gebieden te voorzien van breedband. Indien één van beide projecten door de BOM goedgekeurd wordt, zal binnen drie jaar het gehele Brabantse buitengebied voorzien zijn van Breedband.

“Hierdoor hebben we reeds uitzicht om de maatschappelijke doelstelling rondom 100 % dekking te bereiken. Dat neemt niet weg dat het toch verstandig is om te kijken naar samenwerkingsmogelijkheden met partijen die opstelpunten nodig hebben voor specifieke doeleinden of voor business elders in het land waar geen breedbandinitiatieven ontstaan.” aldus Vreugdenhil.

Voorstel
De ChristenUnie-SGP Statenfractie werkt momenteel aan een voorstel om vanuit de provincie de samenwerking met Tennet mogelijk te maken en te ondersteunen in Brabant.

“Het ministerie van Economische Zaken draagt draadloze initiatieven bekend een warm hart toe en is tevens (via het Rijk) verbonden partij van Tennet. Het ministerie geeft aan dat Tennet ook op dit moment al op veel opstelpunten telecom-apparatuur heeft staan en dat het ook voor breedbandverbindingen in buitengebieden onder bepaalde voorwaarden voor ondernemers mogelijk is om gebruik te maken van hoge opstelpunten”, aldus Vreugdenhil. Één van de voorwaarden is dat het technisch mogelijk moet zijn om hier gebruik van te maken. Per casus moet dit echter apart bekeken worden. De ChristenUnie-SGP Statenfratie vraagt de provincie om ondernemers te ondersteunen bij die aanvraag bij Tennet. Tijdens de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten zal het voorstel van de Statenfractie worden besproken.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.