maandag 29 november 2021

Alles over Altena

Stuurgroep fusie Altena-gemeenten gaat aan de slag

16 oktober 2015 (door AalburgNet)

AALBURG - De afgelopen weken hebben de drie raden uitgesproken over te gaan tot een bestuurlijke fusie per 1 januari 2019.
De stuurgroep Samenwerking Land van Heusden en Altena heeft op 14 oktober de standpunten van de verschillende raden met elkaar gedeeld en de lijnen uitgezet voor het gesprek met gedeputeerde Spierings. Dat gesprek met de gedeputeerde en de stuurgroepleden vond gistermorgen plaats.

In dit gesprek is uitgesproken dat de gemeenten het proces naar een bestuurlijke fusie per 1 januari 2019 constructief oppakken. Daartoe zal een plan van aanpak worden opgesteld. Een soort spoorboekje, waarin de processtappen in de tijd worden weggezet. Dit plan van aanpak zal uiterlijk in de maand december ter instemming aan de raden worden voorgelegd.

Visie
Eén van de eerste stappen is het tot stand brengen van een gezamenlijke visie. Deze visie gaan we samen met o.a. de inwoners, (vertegenwoordiging van) ondernemers en  maatschappelijke organisaties ontwikkelen. Uiteraard gaat het vooral om het bereiken van meerwaarde voor het gebied en we hebben daarbij nadrukkelijk ook aandacht voor de specifieke kenmerken van de verschillende kernen.

Het is de ambitie om innovatief te zijn en te excelleren, zodat het resultaat van de fusie meer is dan het 'in elkaar schuiven van de drie gemeenten'.
De gedeputeerde heeft toegezegd hieraan graag haar medewerking te verlenen en daarvoor ook de nodige ruimte en ondersteuning te willen bieden.

Voor deze belangrijke stap in het fusieproces krijgen de gemeenten de benodigde tijd. De verwachting is, dat deze processtap rond de zomer van  2016 kan worden afgerond.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.