woensdag 27 oktober 2021

Alles over Altena

Woonlinie geeft regionaal huizen uit aan vluchtelingen met 'status'

14 oktober 2015 (door AalburgNet)

REGIO - De vluchtelingenstroom en de invloed die dat heeft op onze samenleving is sinds een aantal weken een dagelijks onderwerp van gesprek. Ook Wooncorperatie Woonlinie heeft hiermee te maken. Doordat er steeds meer vluchtelingen naar Nederland komen, is de verwachting dat ook meer mensen een verblijfsvergunning krijgen. Corporaties moeten deze mensen - zogenaamde statushouders - straks van een woning voorzien. Woonlinie gaf hierover een themanieuwsbrief uit.

Ook Woonlinie moet dus huizen beschikbaar stellen en wel aan statushouders.'Wij zijn er voor mensen met een lager inkomen, maar ook voor statushouders.' Dat is wettelijk zo vastgelegd. Een statushouder valt onder de ‘urgente doelgroep’ en krijgt nu voorrang bij het toewijzen van een woning. Woonlinie is werkzaam in vier gemeenten.

Samen met andere corporaties in het gebied moet men in 2015 per gemeente het volgende aantal mensen huisvesten:

  • Werkendam: 46
  • Woudrichem: 31
  • Aalburg: 24

Verplichtingen
Woonline: 'Dit jaar hebben wij zo’n 15% van de beschikbare huurwoningen toegewezen aan statushouders. We werken hierin nauw samen met gemeenten, collega-corporaties en COA. In de gemeente Aalburg hebben wij aan onze verplichting voldaan. Naar verwachting is dit in de gemeenten Woudrichem en Werkendam aan het einde van het jaar ook het geval.'

Naast dit alles vindt de corperatie het 'belangrijk' dat er woningen beschikbaar blijven voor reguliere woningzoekenden. 'We zijn ons bewust van het feit dat het huisvesten van de grote aantallen statushouders een grote druk legt op de woningmarkt. Daarom brengen wij sommige woningen die wij oorspronkelijk in verkoop zouden brengen als deze vrijkomen, juist weer in verhuur. Daarnaast zoeken we naar alternatieve vormen van huisvesting. U kunt daarbij denken aan: Kamerverhuur in woningen en het ontwikkelen van tijdelijke units en extra permanente woningen. Naast deze maatregelen zetten we steeds meer in op een goede samenwerking tussen gemeente, COA en corporaties. '

Statushouders
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen vluchtelingen en statushouders; vluchtelingen hebben nog geen verblijfsvergunning, en wonen in een asielzoekerscentrum. Statushouders hebben wel een verblijfsvergunning. Voor deze groep mensen verzorgen corporaties de huisvesting.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.