maandag 29 november 2021

Alles over Altena

Stappenplan fusie kost tijd. Datum 1 oktober niet haalbaar

19 juni 2015 (door AalburgNet)

REGIO - De gemeentebesturen van Aalburg, Werkendam en Woudrichem laten weten een stappenplan voor 1 oktober 2015 niet als haalbaar te zien.  Het standpunt van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over de bestuurlijke toekomst van de drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena. Dit naar aanleiding van het rapport van bevindingen van Cees Veerman die nog niet worden overgenomen. Er is meer tijd nodig. Anders gezegd: de gemeentebesturen gaan er nog niet van uit dat de gemeenten per 1 januari 2019 gefuseerd zijn. Aldus de brief die Aalburgs burgemeester Fons Naterop heeft gestuurd aan het provinciebestuur.

In de drie afzonderlijke collegevergaderingen afgelopen dinsdag (16-6) zijn de brief en het rapport onderwerp van gesprek geweest. Vervolgens zijn de standpunten uitgewisseld in een aansluitende stuurgroepvergadering. Zowel de colleges als de stuurgroep zijn van mening dat nu in eerste instantie een belangrijke rol voor de gemeenteraden is weggelegd hoe verder met de inhoud van de brief en het te volgen proces omgegaan moet worden.

Extra vergadering
Gezien de voorliggende vakantieperiode stelt de stuurgroep voor dat de drie gemeenteraden afzonderlijk in de eerste helft van september in een (extra) vergadering het door de provincie ingenomen standpunt en het rapport van Veerman gaan bespreken. Standpunten, vragen en reacties van de drie raden zullen dan voor de stuurgroepvergadering van 15 september geïnventariseerd worden. Vervolgens wil de stuurgroep de reacties in een mondeling overleg bespreken met de verantwoordelijke gedeputeerde, Anne-Marie Spierings. Dit traject is per brief bekend gemaakt aan de provincie.

Tijdstip
In datzelfde schrijven is ook gemeld dat de datum van 1 oktober 2015 voor het innemen van een standpunt inclusief stappenplan niet haalbaar is en dat in de bespreking met de gedeputeerde mogelijk een reëler tijdstip kan worden bepaald. In afwachting van de raadsvergaderingen zullen er vanuit de afzonderlijke colleges geen inhoudelijke reacties op het rapport en de brief komen.

Peiling
De redactie van AltenaSteden.net startte inmiddels op haar drie digitale marktpleinen EEN PEILING om uit te vinden wat de Aalburgers, Werkendammer en Woerkummers vinden van één Altena per 1-12019. Willen de inwoners dit graag, of juist niet, maakt het hen niet uit, of hebben zij (nog) niet direct een mening. Vul de Poll in - afhankelijk waar u woont - op Aalburg.net OF Werkendam.net OF Woudrichem.net.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.