woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

CU maakt zich zorgen over ROB

30 mei 2015 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - REGIO: ChristenUnie Werkendam maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de verliezen op het Regionaal ontwikkelbedrijf (ROB). Het ontwikkelbedrijf kan nu al niet meer aan haar verplichtingen voldoen waardoor de gemeente Werkendam per direct een verliespost lijdt op de begroting van ruim 90.000 euro per jaar. Aldus de ChistenUnie.

'Dit komt nog bovenop het verlies van 8 miljoen waarvoor de gemeente nu al een voorziening moet treffen. Ook zal de gemeente de afdrachten die zij ontvangt voor het herstructureringsprogramma bedrijventerreinen terug moeten storten waardoor het tekort alleen maar verder oploopt. Dit levert de gemeente een extra verlies op van ruim 1,2 miljoen. Onherroepelijk zal de financiële situatie leiden tot stevige bezuinigingen. Terwijl het college volop geld uitgeeft aan allerlei leuke projecten op sportgebied blijken er financiële lijken uit de kast te komen die de gemeente direct hard raken”.

De ChristenUnie heeft met name vragen over de aansturing van het college. Uit de stukken blijkt dat vorig jaar al bekend was dat het regionaal ontwikkelbedrijf een stevig verlies lijdt en toch heeft het college niet tussentijds ingegrepen. Op de vragen die de fractie telkens gesteld heeft kwamen ontwijkende antwoorden terwijl in de aandeelhoudersvergadering besluiten werden genomen die de gemeentelijke begroting direct raken. De fractie wil daarom weten of wethouder Wim de Jong zijn collega van financiën wel op de hoogte heeft gebracht van de financiële gevolgen van de besluiten van de aandeelhouders voor de gemeente.

Uitleggen
“De wethouder heeft heel wat uit te leggen. Waarom heeft hij de Raad niet gemeld dat het ontwikkelbedrijf niet aan zijn verplichten kan voldoen? Waarom heeft hij een rooskleurig beeld geschetst terwijl uit de eigen stukken al bleek dat er een stevig verlies geleden werd? Waarom heeft de wethouder niet ingegrepen bij het ROB?”, wil de fractie weten.

ChristenUnie Werkendam wil dat er stevig ingegrepen wordt in de directie van het ontwikkelbedrijf en in het bestuur. “Waarom moeten we dure externen inhuren als het werk ook binnen de ambtelijke organisatie kan worden gedaan”, zo vraagt de fractie zich af.

Nog voor de commissie van 8 juni wil de fractie van het college antwoorden op de gestelde vragen.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.