vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Regionale bedrijventerreinen 'geborgd' door spaarpot van 8 miljoen euro

20 mei 2015 (door WerkendamNet)

ALTENA-GEMEENTEN: De gemeenten Aalburg, Werkendam  en Woudrichem nemen in de jaarrekening 2014 een financiële voorziening op zodat de  continuïteit van het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf (ROB) gewaarborgd blijft. Deze voorziening is een voorzorgsmaatregel die genomen wordt voor het geval de opbrengst in de toekomst achterblijft bij eerdere verwachtingen.

Uit een second opinion die onlangs door Deloitte Real Estate werd uitgevoerd over reeële toekomstverwachtingen, blijkt ruimtevraag na 2030 onzeker. Omdat de ruimtevraag na die periode moeilijk is in te schatten, heeft dit gevolgen voor de huidige (financiële) waardering van de grond.

Risico's
Omdat de gemeenten ook in de toekomst  risico’s willen beperken, worden mogelijke tegenvallende resultaten nu al verwerkt in de financiële rapportages. Als op de lange termijn blijkt dat de ruimtevraag inderdaad beperkter is dan verwacht, kunnen de gemeenten de nu gemaakte voorzieningen inzetten.

In totaal creëren de drie gemeenten op termijn een 'potje' van 8.3 miljoen euro.
 

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.