woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

'Eén Altena per 2019' aldus advies Cees Veerman

12 mei 2015 (door AalburgNet)

ALTENAREGIO: AALBURG \ WERKENDAM | WOUDRICHEM - Procesbegeleider Cees Veerman heeft zijn oordeel uitgesproken: de drie gemeenten dienen per 1 januari 2019 gefuseerd te zijn. De Provincie dient een 'krachtig signaal' af te geven zodat de bestuurders aan de slag kunnen. De tijd van onderzoeken en experimenteren is voorbij, de regio moet aan de bestuurlijke bak. Fusie is de nieuwe stip aan de horizon in de streek de komende jaren, fuseren de weg er naar toe.

Eind 2014 gaf de provincie, in afstemming met de stuurgroep Land van Heusden en Altena, Cees Veerman de opdracht om als verkenner een rapport van bevindingen en aanbevelingen op te stellen over de bestuurlijke toekomst van de drie betreffende gemeentenen: Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Vandaag - 12 mei 2015 - overhandigde Veerman zijn rapport aan de gemeentebesturen en aan het college van Gedeputeerde Staten.

Versnipperd
Na vele interviews en een grondige analyse heeft Veerman acht aanbevelingen gebundeld voor zowel gemeenten als provincie. Veerman komt tot de conclusie dat een bestuurlijke fusie van de gemeenten noodzakelijk is. Met name het oplossen van de kwetsbaarheid van het ambtelijke apparaat in het licht van de maatschappelijke uitdagingen noodzaken tot een bundeling van krachten. Omdat het politieke krachtenveld in het gebied sterk versnipperd is, acht hij een ambtelijke fusie geen structurele oplossing. Hij baseert zijn conclusies mede op de historie van de afgelopen tien jaar. Hij adviseert de provincie een krachtig signaal af te geven, zodat de gemeenten hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en zelf een herindelingsprocedure kunnen starten.

Herindeling
Veerman mikt op een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 zodat de gemeenten nog ruim te tijd krijgen het proces goed voor te bereiden. Hieraan voorafgaand adviseert Veerman een kort en zakelijk onderzoek ten aanzien van de  aspecten die aandacht moeten krijgen bij bestuurlijke fusie, aangevuld met een stappenplan voor de gezamenlijke uitvoering hiervan door de drie gemeenten.

'Van groot belang is om in de komende periode, als gevolg van de voorbereidingen voor  het samengaan, niet de blik te zeer op het eigen gebied  te  richten en de noodzakelijke verbindingen met de omliggende gemeenten te laten versloffen. De bestaande oriëntaties en samenwerkingsverbanden    zijn voor het gebied essentieel om de nieuwe taken die de gemeenten toebedeeld krijgen adequaat te verzorgen,' besluit Veerman zijn rapport

  • Lees ook... 'Eén Altena. Niet goedschiks, dan kwaadschiks.'
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.