vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Wie zinvol wil netwerken, bereidt zich voor

30 maart 2015 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Deze en andere stellingen worden bekeken in korte en flashy Espresso-sessies die in 2015 aansluitend aan Open Coffee Altena gedraaid worden. In deze pilot staat de vraag centraal: ‘Hoe maak ik mijn netwerksessies effectiever?’ Dit thema wordt opgeknipt in drie fases: Voor - Tijdens - Na. Samen met maximaal vijftien ondernemers per Espresso wordt kennis gedeeld en ervaring uitgewisseld. Tips en tops die willen aanzetten tot denken. Niks meer, niks minder...

Netwerken draait vooral om het leggen of verdiepen van nieuwe contacten. Wie dat zinvol wil doen, bereidt zich voor. Anders gezegd: Wie (meer) rendement wil halen uit zijn/haar netwerkmeeting denkt vooraf na over vragen als: ‘Waaróm netwerk ik überhaupt? Wat is mijn doel?’ Wie die antwoorden kent, passend bij de onderneming en de persoon, kan een persoonlijke strategie ontwikkelen. In de voorbereiding gaat het dan om vragen als ‘Welke contacten wil ik leggen. Wie - of wat - zoek ik? Op welke vragen wil ik een antwoord?’

Met die vragen op het spreekwoordelijke kladje is het vooraf doorlopen van de deelnemerslijst (Wie komt er?) een goede actie. Net als het kijkje op de website en het LinkedIn-profiel van de ondernemer die je wenst te ontmoeten. Gewapend met die kennis maak je een serieuze en professionele indruk in de gesprekken tijdens Open Coffee Altena. Gedurende het netwerken ben je immers vooral geïnteresseerd in de ander. Een gericht gesprek, na de uitwisseling van visitekaartjes, kan dan goed op gang komen.

En ook dat laatste hoort bij een goede voorbereiding... Zorg dat je (voldoende én actuele) kaartjes bij je hebt. Alsook een (digitale) blocnote om eventuele gegevens te noteren.

Moraal: Een goede voorbereiding is het halve (net) werk...

Eerstvolgende
De eerstvolgende Open Coffee Altena is 18.0 is op Fort Altena op 09 april a.s. van 09:30-11:00 uur. De Espresso-sessie is in een aparte ruimte van 11:30 - 12:00 uur en aansluitend aan Open Coffee Altena. Opgeven is dringend gewenst. Dat kan via www.OndernemendAltena.nl

Meer info, zie ook artikel onderstaand.

(Foto Lisette de Rade - Dit artikel verscheen ook in Bedrijvig Heusden & Altena. Op de pagina van Ondernemend Altena - maart 2015)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.