zaterdag 27 november 2021

Alles over Altena

Christenunie Aalburg: 'Goed in kaart brengen wat fusie in Altena betekent'

20 maart 2015 (door AalburgNet)

AALBURG - Werkendam wil een onderzoek naar voor- en nadelen van ambtelijke en bestuurlijke fusie. Volgens burgemeester Naterop is het een Werkendams onderzoek waar zowel de gemeente Woudrichem en Aalburg geen invloed op willen uitoefenen, maar wel wil meewerken aan verzamelen van (openbare) gegevens. Christenunie Aalburg nuanceert deze gang van zaken en doet nu een spreekwoordelijk doekje open.

Afgelopen maanden is er achter gesloten deuren gesproken over de voortgang van het proces rond samenwerking. Christenunie (CU) Aalburg noteert: 'Tussen alle partijen die open communicatie met de inwoner hoog in het vaandel hebben, waren wij de enige partij die tegen deze commissie stiekem hebben verzet. De geheimhouding is inmiddels opgeheven dus wij voelen ons vrij om te delen wat daar besproken is.'

De partij legt uit dat twaalf van de vijftien raadsleden, inclusief het CDA, hebben ingestemd met de lijn 'Geen ja geen nee'.  Anders gezegd: opnieuw twee jaar proberen of de samenwerking werkt met alle ingewikkeldheid die dat met zich mee brengt. De meerderheid van de raad was voor medewerking aan het onderzoek. CU Aalburg: 'We hebben letterlijk gevraagd of we mee mochten denken over de onderzoeksvragen. Is het onderzoek in Waalwijk bruikbaar als model om onderzoeksvragen te definiëren. Voor ons blijft het belangrijk dat er vooraf afspraken zijn over behoud en bereikbaarheid van voorzieningen zoals de bibliotheek.'

Nagedacht
'In de voorbereiding van het gesprek met Veerman hebben we nagedacht over de vraag waar het nu misgegaan is in de samenwerking. Het moment dat er van vijf naar twee opties is gegaan ging het mis. In een schorsing in de raad van Aalburg werd ‘out of te blue’ het flexibel netwerkmodel aangenomen. En in plaats van deze motie te pareren of te parkeren werd direct door de burgemeester toegezegd dat hij hiermee aan de slag zou gaan. Een deel van ons advies aan Veerman was om terug te gaan naar dat moment en daar past een onderzoek zoals in Werkendam is aangenomen prima bij.'
 
De parij wil niet vooruit lopen op de uitkomsten van dit onderzoek, maar zegt het belangrijk te vinden om goed in kaart te brengen wat het betekent als gemeenten zouden fuseren. 'Dat neemt niet alle emotie rond het onderwerp weg. Maar een aantal argumenten (ook van ons) kunnen dan mogelijk naar het rijk der fabelen worden  verwezen. Een gedachtelijn die we ook vanuit de SGP in Aalburg en Werkendam horen.' Aldus CU Aalburg.

Om in CU-sferen te blijven: 'Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede...' (1 Tessalonicenzen 5: 21)

Wordt dus vervolgd. (Foto ©Aalburg.net)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.