vrijdag 26 november 2021

Alles over Altena

CDA-meldpunt Openbaar Vervoer slaat aan

4 februari 2015 (door WoudrichemNet)

ALTENA - Het meldpunt openbaar vervoer, dat het CDA twee weken geleden openstelde, heeft succes. Busvervoerder Arriva heeft contact gezocht met CDA statenlid Roland van Vugt en inmiddels heeft op 2 februari een overleg plaatsgevonden met de CDA Altena raadsleden Otto van Breugel, Ad de Graaf, Arno Bouman en statenlid Roland van Vugt.

Volgens Van Vugt zijn er veel klachten gemeld van uiteenlopende aard. Onder meer gaat het  over de Brabantliner, de buslijnen 121 en 135 en 326.

Veelal gaat het over het missen van aansluitingen en daarmee gepaard gaande wachttijden. Ook is er onvrede over de informatievoorziening en wordt geconstateerd dat sommige chauffeurs de routes niet kennen. Reizigers wijzen er ook op dat bussen die vol zijn volgende haltes zonder te stoppen voorbij rijden. Tegenwoordig mogen passagiers  niet meer staan in de bus. Wanneer het aantal zitplaatsen is bezet, kunnen andere reizigers niet meer mee. Tevens worden zorgen geuit over de kwaliteit van de bereikbaarheid van het Land van Heusden en Altena. Met name scholieren en studenten zijn de dupe, aldus Van Vugt.

Arriva heeft aangegeven dat zij als nieuwe vervoerder in Brabant sinds 14 december een aantal aanloopproblemen kent. Volgens hen is het gebruikelijk bij wisseling van vervoeder, maar is van tijdelijke aard. In de nieuwe busconcessie zit een (financiële) prikkel om zoveel reizigers te vervoeren. Arriva geeft aan er belang bij te hebben om zoveel mogelijk mensen met de bus mee te nemen.

Toezeggingen
Concreet zijn tijdens het overleg door Arriva de volgende toezeggingen gedaan:
1. Arriva zal alle meldingen/klachten bekijken en met een week hierop inhoudelijk reageren richting de melder;
2. Er komt in maart een informatiebijeenkomst over het OV in Altena. Het reizigers overleg Brabant (ROB) zal hierbij betrokken worden;
3. De lokale kennis van (buurt-)buschauffeurs en reizigers wordt optimaal benut om het vervoer te verbeteren waar dat kan;
4. De informatievoorziening bij de halteplaatsen wordt zo snel mogelijk verbeterd.

De CDA’ers hebben aangegeven zich te zullen inspannen om in het ROB ook een vertegenwoordiging te krijgen vanuit het Land van Heusden en Altena, om de belangen van onze regio ook daar te organiseren. Het ROB heeft invloed (vetorecht) op de jaarlijks vast te stellen dienstregeling.

Statenlid Van Vugt is positief over de opstelling van Arriva. Ze zoeken de dialoog en ik ben blij dat alle klachten op korte termijn serieus behandeld worden en dat er een informatiebijeenkomst komt in Altena. Ook in onze regio is het van belang dat we beschikken over betrouwbaar openbaar vervoer.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.