maandag 29 november 2021

Alles over Altena

Verkoop- en afsteektijden voor vuurwerk ingeperkt

24 december 2014 (door WoudrichemNet)

ALTENA - Het kabinet heeft eerder dit jaar de verkoop- en afsteektijden voor vuurwerk stevig ingekort. Vanaf dit jaar mag vuurwerk enkel nog op oudjaarsavond worden afgestoken vanaf 18.00 uur en niet meer vanaf ’s ochtends 10.00 uur. Ook mag vuurwerk voortaan op twee in plaats van drie werkdagen worden verkocht. Verder wordt met een vergunningsstelsel de import van illegaal en zwaar vuurwerk beperkt. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu willen zo de overlast en onveiligheid door vuurwerk verminderen, zodat voor meer mensen de jaarwisseling een feest kan zijn.

De vuurwerktraditie in Nederland is diep geworteld. Daarom vindt het kabinet een algeheel verbod op het kopen en afsteken van vuurwerk door particulieren te ver gaan. Er is echter een grote groep mensen die veel hinder ondervindt. Na de jaarwisseling vroegen gemeenten het kabinet deze overlast in te dammen. Gemeenten kunnen en doen zelf ook veel om van de jaarwisseling een feest te maken, maar aanvullende maatregelen zijn nodig.

Inperken verkoop- en afsteektijden
Om de overlast en risico’s verder te verminderen, mogen particulieren vanaf komende jaarwisseling enkel nog op oudjaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur vuurwerk afsteken. Tot nu toe was dit op 31 december ook overdag vanaf 10:00 uur toegestaan. Het kabinet kiest voor het nieuwe tijdvak, omdat in de avond het aantal mensen dat naar buiten moet beperkt is en winkels dan al gesloten zijn. Consumenten die legaal vuurwerk willen afsteken, hebben ook nog voldoende tijd om dit te doen.

De verkoop van vuurwerk is voortaan toegestaan op twee werkdagen in plaats van de huidige drie. De verkorting van verkoop- en afsteektijden zal meer inspanning vergen qua handhaving, zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk. Deze maatregelen zijn dan ook besproken met de VNG, gemeentebestuurders, het OM, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie en de Douane. Deze organisaties onderschrijven het nemen van de maatregelen.

Aanpak illegaal en zwaar vuurwerk
Illegaal en zwaar professioneel vuurwerk vindt nog steeds zijn weg naar de consument. De aanpak hiervan is een kwestie van lange adem, die ook een Europese inzet vergt en waarbij internationale afspraken nodig zijn. Om de problematiek aan de bron aan te pakken wordt samengewerkt met export- en doorvoerlanden van vuurwerk. Ook zijn goede ervaringen opgedaan met een Memorandum of Understanding met China. Vuurwerkproducenten uit dit land leveren alleen aan professionals.

Om de import nationaal te regelen, zal in de loop van 2015 een vergunningsstelsel worden ingevoerd. Daarin komt een gedragscode die de vuurwerkbranche vanaf de import tot aan de verkoop verantwoordelijk maakt voor de veiligheid en legaliteit van vuurwerk. Het kabinet verwacht dat hierdoor minder illegaal vuurwerk beschikbaar komt en minder zwaar professioneel vuurwerk in verkeerde handen valt.

Verder wil het kabinet via een aanscherping van de Europese Pyrorichtlijn de import van zwaar professioneel vuurwerk aan particulieren beperken. Elke mogelijkheid zal worden aangegrepen om een meerderheid van de lidstaten van de Europese Unie hiervan te overtuigen. Een andere stap is het invoeren van een Europees paspoort voor professionals vanaf 2017. Hiermee wordt het voor importeurs en producenten verboden om professioneel vuurwerk te verkopen aan iemand die niet over zo’n paspoort beschikt.

Meer informatie en regels voor het kopen en afsteken van vuurwerk vindt u HIER.
 

Lees meer over:

Vuurwerk Altena regio Oud en Nieuw
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.