vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Aalburg kan het wel alleen

1 december 2014 (door AalburgNet)

AALBURG - Herman van Krieken denkt, namens Progressief Altena, het zijne van de wens van Aalburg zelfstandig te blijven. In de jongste nieuwsbrief van zijn partij legt hij het waarom uit van zijn visie. Hij doet een poging om nóg beter uit te leggen waarom Aalburg en Woudrichem niet aleen verder kunnen. 'Wat moet ik als burger van Aalburg doen om het tij te keren? vraagt hij zich af. Omwille van de samenhang wordt onderstaand het relaas van Van Krieken integraal weergegeven.

'Tijdens de laatste ledenvergadering van Progressief Altena werd me duidelijk dat wij als voorstanders van de gemeente Altena nog beter dan voorheen uit moeten leggen waarom Aalburg en Woudrichem niet verder kunnen als kleine gemeente. Paula Jorritsma gaf als wethouder het juiste voorbeeld toen ze vertelde dat bij ziekte van een ambtenaar in Woudrichem een beroep kan worden gedaan op een ambtenaar in Werkendam door de samenwerking via Loket Altena. Als de betreffende ambtenaar in Aalburg ziek is dan ligt alles gewoon een week stil, want Aalburg kan het wel alleen.

In 2007 schreef organisatieadviesbureau Van Naem & Partners al: “De gemeente Aalburg heeft een kleine organisatie die zowel beleidsmatig als beheersbaar kwetsbaar is. Aalburg loopt bij de realisatie van haar opgave tegen de beperkingen aan van de ambtelijke organisatie, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht”. We zijn nu zeven jaar en ettelijke krampachtige pogingen tot samenwerking van de drie gemeenten verder. Vele taken zijn of worden gedecentraliseerd en Aalburg is nog steeds die kleine gemeente die dapper standhoudt tegen beter weten in. We krijgen de begroting niet meer sluitend zonder een greep in de reserves te doen. Wat moet ik als burger van Aalburg doen om het tij te keren? Waarom mag bestuurlijk Aalburg ons steeds verder het moeras intrekken zonder dat er iemand ingrijpt? De ambtenaren willen een (ambtelijke?) fusie, de provincie wil dat we één gemeente worden. Woudrichem is unaniem van mening dat de gemeente te klein is voor de huidige vereisten. Bedrijven willen een fusie en veel andere organisaties opereren al op de schaal van Altena.

Waar wachten we eigenlijk nog op? Op raadsleden die hun eigen positie willen beschermen of partijen die hun macht kwijtraken als het één gemeente wordt? Wachten we op eigenbelang? Lees de beschikbare rapportages en overtuig u ervan dat Aalburg en Woudrichem te klein zijn qua organisatie om de huidige gemeentelijke taken adequaat op te pakken.
Ik ben een groot voorstander van kleine organisaties, doch de schaal van een gemeente moet wel een minimum grootte hebben afgestemd op het takenpakket van de organisatie. In Aalburg wordt hier absoluut niet aan voldaan en daarom ben ik voor één gemeente in het land van Heusden en Altena.'

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.