maandag 29 november 2021

Alles over Altena

Positie procesbegeleider Veerman 'mogelijk onduidelijk'

24 november 2014 (door AalburgNet)

AALBURG - De stuurgroep Aalburg - Werkendam - Woudrichem (AWW) geeft een persverklaring uit rond de aanstelling van oud-minister Cees Veerrman als procesbegeleider. Dit 'om naar aanleiding van mogelijke onduidelijkheden in de rol en positie van de heer Veerman een verduidelijking te geven.' Aldus de stuurgroep. Kennelijk zit er ruis op de lijn. Op 4 december start Veerman zijn gesprekken.

Bij monde van werkgroep-voorzitter Fons Naterop - burgemeester van Aalburg - noteert men: 'Op basis van de brief van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant van 28 oktober 2014 gaan de 3 gemeenten in het Land van Heusden en Altena  in gezamenlijkheid een onderzoekstraject uitvoeren waarin minimaal de 3 punten genoemd in de brief van Gedeputeerde Staten  aan bod komen.'

Vervoglens worden de punten uit de brief opgesomd.

a.    gezamenlijk en met betrokkenheid van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers de relevante maatschappelijke opgaven en kansen in kaart te brengen, waarbij de eigenheid van de kernen in uw gemeente ook aandacht dient te krijgen;
b.    alle (dus zonder op voorhand opties uit te sluiten) organisatorische en bestuurlijke scenario’s in kaart te brengen waarmee deze maatschappelijke opgaven kunnen worden opgepakt, inclusief bijbehorende voor- en nadelen van elk scenario (het is wat ons betreft overigens niet de bedoeling om dit rapport te komen tot een conclusie of aanbeveling omtrent een bepaald scenario, dat is aan u, zie punt c.);
c.    als gemeenteraden medio februari/maart 2015 een voorkeur uit te spreken voor één van de onderzochte scenario’s.

GS willen dit onderzoekstraject faciliteren door een onafhankelijke procesbegeleider, zijnde Cees Veerman, die wordt ondersteund door een ter zake gerenommeerd bureau. De inhoudelijke aansturing van de procesbegeleider en het ondersteunend bureau ligt in handen van de stuurgroep.

Gesprekken
Naterop vervolgt: 'Voorafgaand aan bovengenoemd onderzoekstraject gaat de heer Veerman als onafhankelijke verkenner eerst een reeks van individuele gesprekken aan met de daarin genoemde actoren. Hij stelt het op prijs om eerst met de mensen individueel te spreken. Het resultaat van deze gesprekken gebruikt hij voor de vorming van een tussenrapportage aan GS, waarin hij ook zijn eigen visie zal weergeven. Een en ander wordt in januari 2015 afgerond.'

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.