vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Daling werkgelegenheid in Altena minder dan gemiddelde

12 november 2014 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - In opdracht van de achttien samenwerkende gemeenten in de Regio West-Brabant (RWB) is de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête weer uitgevoerd. Uit de beschikbaar gekomen cijfers blijkt dat de werkgelegenheid in Werkendam over 2014 met 0,5 % (47 banen) licht is afgenomen. In Aalburg is de werkgelegenheid met 0,3% gedaald. Daarentegen is in Woudrichem het aantal banen licht gestegen met 0,4% (23 banen).

Over het hele Land van Heusden en Altena is het aantal banen met slechts 0,2% gedaald en hiermee doet onze regio het beter dan de rest van West Brabant waar gemiddeld een daling van 1,5% is gerealiseerd.

Het totaal aantal banen in de drie gemeenten bedraagt 18.693. De werknemers zijn verdeeld over in totaal 4.751 bedrijfsvestigingen. Hoewel het aantal banen in de regio in vergelijking tot vorig jaar licht is gedaald, is het aantal vestigingen met 134 stuks (3 %) gestegen net als het gemiddelde in West-Brabant. Het verlies van de 47 banen in Werkendam over het afgelopen jaar was het grootst in de sectoren bouwnijverheid, sport, cultuur en recreatie en industrie.

Rapport
De belangrijkste werkgevers bevinden zich voor Aalburg in de handel, voor Werkendam in de (scheepsvaart)industrie, bouwnijverheid en detailhandel en voor Woudrichem in gezondheids- en welzijnszorg, vervoer en opslag.

Het gemiddelde werkloosheidspercentage is iets gestegen maar ligt in het Land van Heusden en Altena met 6,2% (Aalburg) 6,4% (Werkendam) en 6,1% (Woudrichem) nog steeds lager dan het West Brabants gemiddelde van 7,9%.

Het aantal starters is met name in Werkendam gestegen met 17% (30 stuks), tegenover een lichte stijging in Aalburg van 4,4% (5 stuks) en een lichte daling in Woudrichem (13 stuks). Het volledige rapport is te downloaden via de website van de werkgelegenheidsenquête.
 

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.