vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Oud-minister Veerman procesbegeleider samenwerking Altenagemeenten

4 november 2014 (door AalburgNet)

ALTENA - Diverse media bevestigen het inmiddels, als nu ook de gemeente Aalburg. Cees Veerman, voormalig minister, is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als begeleider om de samenwerking in het Land van Heusden en Altena serieus op poten te krijgen. 

Cornelis Pieter Veerman was van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voorheen Landbouw, Natuurbeheer en Visserij). Veerman was ooit een boer uit de Hoekse Waard. Aanvankelijk was hij leraar, maar nam later het akkerbouwbedrijf van zijn ouders over en werd ook boer in Frankrijk. Hij was actief als gemeenteraadslid en in adviesorganen van het CDA. Was docent en hoogleraar in Delft, Rotterdam en Tilburg en daarna onder meer voorzitter van het bestuur van de Landbouwuniversiteit.

Begeleider
De provincie stuurde de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem eerder een brief waarin 'de begeleider' werd aangekondigd. 'Wij zijn graag bereid om u te faciliteren bij de uitwerking van het bovengenoemde tra ject in die zin dat wij in overleg met uw burgemeesters een onafhankelijke externe willen aanstellen die dit proces kan begeleiden. Ook de ondersteuning van de ze procesbegeleider door een ter zake gerenommeerd bureau zullen we in samenspraak met uw burgemeesters selecteren. Wij zijn bereid om de kosten van zowel de procesbegeleider als van het ondersteunend bureau geheel voor onze rekening te nemen. De inhoudelijke aansturing van de procesbegeleider en ondersteunend bureau ligt wat ons betreft geheel in handen van de door u in het leven geroepen stuurgroep.'

In deze brief dringt de provincie aan dat elke gemeente minimaal drie concrete stappen zet in januari 2015.

(Foto AltenaSteden.net)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.