maandag 29 november 2021

Alles over Altena

Waterschap voert weer jaarlijkse schouw watergangen uit

15 oktober 2014 (door AalburgNet)

ALTENA -  Op 1 november 2014 start Waterschap Rivierenland met de schouw van de kleinere sloten in het rivierengebied, de zogenoemde B-watergangen. Daarbij controleren medewerkers van het waterschap of de eigenaren van de gronden die aan deze sloten grenzen, hun sloten goed genoeg onderhouden. Voor het waterbeheer in het rivierengebied is het belangrijk dat er niet teveel begroeiing in de sloten staat. Ook moeten de sloten diep genoeg zijn. Schone, diepe sloten zijn goed voor een vlotte aan- en afvoer van water en voor de waterkwaliteit.

Eigenaren van gronden langs de B-watergangen zijn verplicht de bodem en de slootkanten vrij te houden van overtollige begroeiing, vuil en andere materialen. Elk najaar controleert Waterschap Rivierenland of de B-watergangen goed zijn onderhouden. Dit wordt de Schouw genoemd.

Alm en Biesbosch
In Alm en Biesbosch controleert het waterschap de B-watergangen vanaf 1 december 2014. Het Waterschap laat weten: 'Wilt u zelf nagaan of een sloot die grenst aan uw grond een A-, B-, of C-watergang is? Gebruik de interactieve kaart op onze website:www.waterschaprivierenland.nl/legger-wateren.

Als bij de schouw blijkt dat de werkzaamheden niet of onvoldoende zijn uitgevoerd, ontvangen de eigenaren die het onderhoud moeten uitvoeren, schriftelijk een waarschuwing van het waterschap. Zij krijgen dan de kans het onderhoud alsnog uit te voeren. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap de onderhoudswerkzaamheden uit. Op kosten van de eigenaar van de betrokken percelen. Op tijd beginnen met het onderhoud voorkomt dit.

Sanctiemaatregel
Waterschap Rivierenland hanteert een aanvullende regel: de preventieve last onder dwangsom. Deze maatregel wordt opgelegd als een eigenaar van gronden langs te schouwen sloten meerdere jaren achter elkaar zijn sloot niet op tijd heeft schoongemaakt. De maatregel is bedoeld om extra te wijzen op de onderhoudsplicht. De sanctiemaatregel houdt in dat eigenaren worden aangemerkt als ‘herhaaldelijk overtreder’ als zij twee achtereenvolgende jaren niet vóór 1 november (of in het gebied Alm en Biesbosch vóór 1 december) aan hun onderhoudsplicht hebben voldaan. Wanneer in het derde jaar blijkt dat een eigenaar opnieuw het onderhoud van de sloot niet heeft uitgevoerd, moet een dwangsom aan het waterschap worden betaald.

Diepteschouw
Naast het verwijderen van begroeiing, vuil en andere materialen moeten de eigenaren van de gronden langs de B-watergangen er ook voor zorgen dat deze wateren op de vereiste diepte blijven. Het waterschap controleert vanaf 1 maart 2015 de diepte van de B-watergangen in bepaalde delen van het beheersgebied. De gebieden met diepteschouw staan op een overzichtskaart op www.waterschaprivierenland.nl/schouw. Betrokkenen hebben hierover een brief ontvangen.

(Foto Waterschap Rivierenland)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.