donderdag 27 januari 2022

Alles over Altena

Gemeente biedt gronden ter verpachting aan

10 oktober 2014 (door AalburgNet)

EETHEN - De gemeente Aalburg laat weten dat er per 1 januari 2015 komen er twee percelen landbouwgrond vrijkomen in Eethen. De percelen liggen aan de Elsdijk en Molensteeg, beide te Eethen met een oppervlakte van respectievelijk 40.000 m²  en ± 55.384 m². Deze percelen verpacht de gemeente volgend jaar opnieuw.

Op de Elsijk en de Molensteeg zijn diverse gewassen geteeld.

Elsdijk             Molensteeg
2008  tarwe   2008  uien en bieten
2009  tarwe   2009  aardappelen en tarwe
2010  uien     2010  braakliggend en tarwe-uitschot
2011  maïs    2011  maïs
2012  maïs    2012  maïs
2013  maïs    2013  tarwe
2014  maïs    2014  aardappelen

Voorwaarden
Elk perceel landbouwgrond wordt verpacht in de vorm van een geliberaliseerde pacht korter dan zes jaar. De landbouwgrond wordt maximaal één jaar in gebruik gegeven, vanaf 1 januari 2015. De grond moet gebruikt worden voor éénjarige teelten. De pacht geschiedt onder de algemene voorwaarden voor pacht van de grond. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de geliberaliseerde pachtovereenkomst voor zes jaar of korter. Bij de gemeente is een afschrift hiervan op te vragen.

Hoogste bieder
Het gebruik wordt gegund aan de hoogste aanbieder op basis van inschrijving. Ingeval alle inschrijvingen onder de door ons vastgestelde minimale vergoeding blijven, krijgen de inschrijvers alsnog de mogelijkheid om in te stemmen met de minimale pachtvergoeding, te beginnen bij de hoogste bieder.

Belangstelling
Wie belangstelling heeft om één of beide percelen te pachten kan bieden voor de pachtvergoeding. Voor elk perceel landbouwgrond kan een inschrijving gedaan worden. Als u belangstelling heeft om één of beide percelen te willen gebruiken dan dient vóór 20 oktober 2014 de inschrijving bij de gemeente ontvangen te zijn.

Inschrijfformulieren zijn telefonisch op te vragen. De formulieren worden dan opgestuurd. Ook bestaat  de mogelijkheid formulieren af te halen tijdens de openingstijden bij het Aalburg Loket. Wie nog vragen of zijn onduidelijkheden heeft, neemt contact op met K.H.D. (Ira) van de Water-van Gammeren. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0416-698752 of e-mailadres i.vandewater@aalburg.nl.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.