donderdag 20 januari 2022

Alles over Altena

Gemeentebelangen twijfelt aan Woerkumse subsidie voor Uitwijkse molen

7 oktober 2014 (door WoudrichemNet)

WOUDRICHEM - Een griffiebericht met een uitnodiging van de Stichting Ontwikkeling gemeente Woudrichem (STOW) aan de fractievoorzitter van Gemeentebelangen om op 15 oktober het officiële startmoment van de restauratie van de Uitwijkse kerktoren bij te wonen, deed de wenkbrauwen van fractievoorzitter Renee Hoebee ernstig fronsen. Want wat speelt er?

In de uitnodiging is te lezen dat dit project kan worden uitgevoerd dankzij een subsidie van de Provincie Brabant, de gemeente Woudrichem en het Hendrik Mullerfonds. Verder wordt gemeld dat de werkzaamheden op 7 juli jl. zijn aanbesteed. Op 11 maart 2014 echter heeft de gemeenteraad van Woudrichem voor de restauratie van de Uitwijkse kerktoren een subisidie van maximaal 126.000 euro toegekend, onder voorwaarde dat een subsidie van (70% van het totaal bedrag van 501.000 euro) 350.700 euro door de provincie Noord-Brabant wordt toegekend.
Vervolgens heeft op 17 maart heeft de provincie Noord-Brabant een persbericht uitgegeven waarin gemeld wordt dat de toegekende subsidie voor de restauratie van de Uitwijkse kerktoren 286.203 bedraagt.

Hoebee: 'Hierdoor is niet voldaan aan de door de raad van Woudrichem gestelde voorwaarde voor subsidie verlening hetgeen betekent dat de gemeente Woudrichem geen subsidie heeft toegekend. Wij gaan het college daar ook vragen over stellen.'

1.  Bent u het met ons eens dat door de formulering in het raadsvoorstel "70% van het totaalbedrag van 501.000 euro"  vaststaat dat de bijdrage van de provincie 350.700 euro moet bedragen?

2. De STOW is, gezien de uitnodiging, blijkbaar nog in de veronderstelling  dat de gemeente Woudrichem een subsidie heeft toegekend. Heeft u hen naar behoren geïnformeerd over de subsidie voorwaarde en het niet voldoen hieraan?

3. Is co financiering door de gemeente Woudrichem een voorwaarde voor de door de provincie toegekende subsidie?

4. Een voorwaarde voor toekenning van de provinciale subsidie is een door de STOW op te stellen sluitende begroting voor de restauratie van de toren. Door het vervallen van de subsidie van de gemeente Woudrichem kan aan deze voorwaarde, naar verwachting, niet worden voldaan.
Dit zou er toe kunnen leiden dat ook de provinciale subsidie vervalt en er in het geheel geen subsidie beschikbaar is. Aangezien de werkzaamheden door de STOW reeds zijn gegund kunnen zijn hierdoor in ernstige financiële problemen komen. Fungeert de gemeente Woudrichem op enigerlei wijze als financiële achtervang voor de STOW?

5. Door uw, naar het zich laat aanzien, onzorgvuldige en gebrekkige informatie verstrekking kan de STOW in grote financiële problemen komen en zullen de inwoners van Uitwijk diep teleurgesteld zijn als door toedoen van de Gemeente Woudrichem de restauratie geen doorgang zal kunnen vinden. Bent u bereid op korte termijn een nieuw subsidie voorstel aan de raad aan te bieden zodat alsnog de financiering van de restauratie van de Uitwijkse kerktoren zeker gesteld kan worden?

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.