vrijdag 26 november 2021

Alles over Altena

College B en W steekt getroffenen wateroverlast hart onder de riem

29 juli 2014 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Het College van Burgemeester en Wethouders richt zich in een schrijven tot de burgers van Werkendam. De brief is integraal gepubliceerd. Eerder vandaag bezochten wethouder Wim de Jong en loco-burgmeester Peter van der Ven de getroffen kernen van de gemeente Werkendam. Zij hadden hierin de taken en aandacht verdeeld. Van der Ven ging naar Dussen, De Jong bezocht de andere dorpen.

Beste inwoners,

Al onze kernen zijn zwaar getroffen door de enorme wateroverlast. In een paar uur tijd viel er afgelopen maandagochtend op sommigen plaatsen tussen de 100 en de 130 mm regen. Deze hoeveelheden regenwater vallen normaal gesproken in een periode van weken.

De leden van onze vrijwillige brandweerkorpsen hebben zich met man en macht ingezet om het water weg te pompen, schades te beperken en inwoners te helpen. Ook vele mensen van de gemeente en waterschap hebben hun uiterste best gedaan om de brandweer te ondersteunen, om materiaal aan te leveren, rioleringen vrij te maken en waterkolken zandvrij te houden. Alles met het doel het water weer zo snel mogelijk uit de woningen en straten te verwijderen.

Prioriteiten stellen
Vanwege de enorme uitgestrektheid van het gebied waar de wateroverlast ontstond, konden de hulpdiensten niet overal tegelijk zijn. Sommige meldingen moesten op hun beurt wachten. Dat is natuurlijk bijzonder vervelend. Iedereen met overlast wil snel en goed geholpen worden. Alle betrokken partijen hebben hard gewerkt om dat te kunnen realiseren.
 Het stellen van prioriteiten was noodzakelijk vanwege de enorme aantallen meldingen die in korte tijd binnen kwamen.

Werkzaamheden achteraf
In de dagen na de bui blijven de pompen waar nodig net zolang draaien totdat het waterpeil weer op het reguliere niveau is.
 De straten worden schoongeveegd en de rommel wordt weer opgeruimd.

Als u schade heeft opgelopen, moet u deze melden bij uwverzekeringsmaatschappij of bij uwtussenpersoon. Bij hen kunt u uwclaim(s) indienen.

Dank u wel
Locoburgemeester Peter van der Ven: “Tijdens mijn rondtochten door de kernen maandag en dinsdag is het mij weer opgevallen dat onze inwoners er voor elkaar zijn. Velen waren met bezems en pompen in de weer om zo met elkaar ieders huis weer droog te krijgen. Op de momenten dat het nodig is, helpen we elkaar, zijn we er voor elkaar. Fantastisch. Mensen die wat minder zelfredzaam zijn worden bijgestaan door de buurt. Dat is enorm waardevol en ik wil iedereen daar hartelijk voor bedanken.”

Klimaatverandering
Ons klimaat verandert, daar zijn de deskundigen het wel over eens. Klimaatonderzoekers proberen erachter te komen wat de oorzaken zijn van klimaatveranderingen, zowel de natuurlijke veranderingen als veranderingen veroorzaakt door de mens. Zij onderzoeken ook in hoeverre die veranderingen voorspelbaar zijn. Wat zij in ieder geval verwachten is een stijging van de wereldtemperatuur, een toename van de hevigheid van regenbuien en een stijging van de zeespiegel. (www.KNMI.nl)

Hoe nu verder
Als gemeente buigen wij ons over dit klimaatprobleem en beraden we ons of wij daar op in kunnen spelen. Ons rioleringsstelsel dat al het water moet verwerken, is onder normale omstandigheden goed op orde. Daar waar er knelpunten zijn bij zware regenval moeten we onderzoek doen naar de  mogelijkheden om zaken anders in te richten. We willen een manier vinden om de enorme hoeveelheid water die bij deze regenbuien naar beneden valt, sneller af te voeren. De overlast van buien van deze grootte zullen we nooit volledig op kunnen vangen. Maar we zetten ons wel in om deze overlast zoveel als mogelijk is ook in de toekomst te kunnen beperken.

Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan het voorkomen en oplossen van de overlast. Tevens wensen we alle inwoners die de gevolgen van de overlast dragen, sterkte en succes met het herstel van de schade.

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders gemeente Werkendam

(Foto Jacqueline Munnik)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.