vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Meedenken over verandering binnen de zorg

24 mei 2014 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Er wordt steeds meer duidelijk over de invulling van de nieuwe taken die gemeenten krijgen op het gebied van de zorg. Per 1 januari 2015 nemen gemeenten een groot deel van de uitvoering van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over van de rijksoverheid. Dat betekent dat er het nodige gaat veranderen. Daarover gaan de gemeenten in 2014 steeds meer informatie aan inwoners en cliënten geven.

Mensen die nu gebruik van begeleiding of dagbesteding vanuit de AWBZ, bijvoorbeeld bij een revalidatie of verblijf in een verzorgingshuis en die willen  meedenken over de vorm en inhoud van de communicatie over de veranderingen, kunnen zich vóór 4 juli via stadhuis@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162 aanmelden voor de Klankbordgroep Communicatie van de Dongemond-gemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem). Deze gemeenten bereiden zich samen met cliënten, mantelzorgers, zorg- en welzijnsorganisaties en Wmo-raden voor op de nieuwe taken.

Gevraagd
Wat de klankbordgroep vraagt is de bereidheid om tot eind 2014 een aantal bijeenkomsten bij te wonen en via bijvoorbeeld mail mee te denken. De klankbordgroep is in elk geval tot eind 2014 actief. 'U krijgt begeleiding of dagbesteding vanuit de AWBZ of bent een mantelzorger of een vrijwilliger die te maken heeft met iemand die ondersteuning krijgt. U heeft ideeën over vragen die leven, helder taalgebruik en handige momenten of manieren om mensen te informeren. Wij bieden de mogelijkheid om mee te denken over duidelijke informatie aan inwoners en cliënten over een onderwerp dat veel mensen in hun dagelijks leven raakt.' Aldus de gemeenten.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.