woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Waterschappen starten controles vaarwegen

17 mei 2014 (door WerkendamNet)

REGIO - Vanwege het mooie weer starten Waterschap Rivierenland en waterschap Hollandse Delta vanaf dit weekend met het toezicht op het naleven van de vaarregels en veiligheid op onder andere de Korne, de Linge, Gekanaliseerde Linge, Kanaal van Steenenhoek, de Binnenbedijkte Maas en op de wateren in de Alblasserwaard. Zo worden overlast en ongelukken op deze vaarwegen tot een minimum beperkt en kunnen recreanten onbezorgd genieten in, op en bij het water.

In het vaarseizoen worden de genoemde wateren druk bezocht. Daarom is het belangrijk dat watersporters en recreanten de eigen veiligheid en die van anderen in acht nemen. Hiervoor zijn regels opgesteld waar waterschap Hollandse Delta en Waterschap Rivierenland, in nauwe samenwerking met politie, gemeenten, Rijkswaterstaat, watersportverenigingen en jachthavens op toezien. Wie veiligheid in het geding brengt en/of overlast veroorzaakt, riskeert een fikse boete.

Boete te hard varen

Handhavers van de waterschappen treden onder andere op tegen te hard varen. Dit jaar wordt hierbij voor het eerst gebruik gemaakt van laserapparatuur. Te hard varen veroorzaakt veel golfslag. Oevers kunnen hierdoor beschadigen. Ook levert dit geluidsoverlast op voor omwonenden.

Brug springen verboden

Dit jaar wordt ook weer extra gelet op ‘brugspringers'. Hoewel van een brug in het water springen leuk en spannend kan zijn, is dit niet zonder risico's, voor zowel springers als andere waterrecreanten. Van bruggen springen is daarom verboden.

Vaarwegbeheer taak waterschappen

Waterschap Hollandse Delta en Waterschap Rivierenland zijn vaarwegbeheerder op de vaarwegen op de Linge, de wateren in de Alblasserwaard en de Binnenbedijkte Maas. In die hoedanigheid letten handhavers op alle zaken die te maken hebben op veilig varen, het voorkomen van overlast voor omwonenden en schade aan vaarwegen, flora en fauna. Zo wordt ook gecontroleerd op het hebben van een geldig vaarbewijs en het in acht nemen van de minimumleeftijd voor het besturen van een boot met motor. Ook wordt toegezien op het in orde zijn van de toerusting van vaartuigen en het correct aan- en afmeren. (Foto archieffoto)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.