vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Christenunie stapt uit coalitiebesprekingen

15 april 2014 (door AalburgNet)

AALBURG - Gisteravond kwam het bericht van Wijnand van der Hoeven naar buiten, fractievoorzitter van Christenunie (CU) Aalburg: 'Coalitie in Aalburg gaat verder zonder ChristenUnie. Veel succes gewenst.' Hoewel het aanvankelijk nog leek dat Aalburg het beste af zou zijn met een brede coalitie van de SGP, CDA, ChristenUnie en Ideaalburg, aldus informateur Harmen Akkerman, blijkt dat streven nu een (geklapte) zeepbel.

De CU haakt af omdat de partij meent teveel te moeten inleveren op de ingenomen programmapunten. Met name wilde de partij niet toegeven aan hun gedachtengoed omtrent een mogelijk fusie tussen de drie Altenagemeenten.Van der Hoeven:  'We kunnen als ChristenUnie alleen tekenen als we niet richting een fusie gaan. Dan krijg je een herhaling van de afgelopen vier jaar.' Dat bleek het grote breekpunt.
De nummer 9 op de Christenunie-kieslijst Roel van Dijk liet weten: 'Coalitievorming na vanavond verder zonder de ChristenUnie. SGP en Ideaalburg hebben geen vertrouwen in de ons en, nog belangrijker wellicht, wij voldoen niet aan de eerste eis, water bij de wijn in de mogelijke fusie met andere gemeentes. Het zij zo. Wij hebben een verkiezingsprogramma en daar hebben veel inwoners op gestemd. Dat wilden wij niet zomaar achter ons laten. Veel succes aan de andere partijen, maar wij doen niet meer mee!'

Duidelijk beleid
Van der Hoeven: 'Voorwaarden vooraf vormen geen goede basis om samen tot een akkoord te komen. Wij willen het gesprek blijven voeren maar alleen als gelijkwaardige partners, zonder voorwaarden vooraf. Dat moet dan in gezamenlijkheid met alle vier de genoemde partijen met het overdrachtsdocument van de “oude” raad en informatieverslag als vertrekpunt.'

SGP heeft samen met CDA en Ideaalburg nu 9 zetels, nog steeds een (kleine) meerderheid. Die meerderheid moet van de provincie Noord-Brabant voor 1 januari 2015 een duidelijk beleid omtrent de bestuurlijke toekomst van Altena neerleggen.

UPDATE
Christenunie geeft verklaring uit. KLIK hier...

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.