woensdag 10 augustus 2022

Alles over Altena

Van Nistelrooy noemt ontpoldering Noordwaard voorbeeld voor Europa

14 april 2014 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Europarlementariër Lambert van Nistelrooy ziet kansen om de aanpak van de ontpoldering van de Noordwaard in samenspraak met bewoners elders in Europa in te zetten. Hij benadrukte daarbij vooral de participatie van de bewoners bij het tot stand komen van de plannen, de vergroening van het gebied, het vernieuwde Biesboschmuseum en de kansen voor banengroei in de recreatieve sector als innovatieve voorbeelden voor Europa. Via het Interreg zou een dergelijke aanpak ook in de Europese zoetwaterdelta van de Donau tot voorbeeld kunnen dienen.

De europarlementariër was op uitnodiging van het Agrarische Biesbosch Collectief op bezoek in Werkendam. Hij was daarbij te gast bij Rijkswaterstaat, omgevingsmanager Ralph Gaastra gaf uitleg over de ontpoldering. Ook liet hij zien dat voor de Europese kaderrichtlijn water door de ontpoldering meer natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Tevens toonde hij de natuurontwikkeling op de Jantjesplaat en in de Hillpolders in de Biesbosch, waardoor steeds meer vogelsoorten het gebied ontdekken. Een ander voorbeeld van innovatie in het gebied is de aanleg van grienden als golfbreker bij de nieuwe, primaire waterkering rondom fort Steurgat.

Waterspeeltuin
Peter van Beek, directeur van het Biesboschmuseum, gaf een presentatie van de plannen rond het museumeiland. Hij toonde daarbij de ‘waterspeeltuin’, een soort mini Biesbosch die wordt nagebouwd en waar straks ook gespeeld kan worden met hoog- en laag water. Voor de aanleg is nog wel geld nodig en Van Nistelrooy ziet kansen die via regionale Europese fondsen te financieren. Belangrijk daarbij zijn innovatie, groen en groei. “We moeten het Europese geld niet stoppen in infrastructuur, maar in het verduurzamen van de economie”.

Duurzaamheid
Na het bezoek aan de Noordwaard eindigde het bezoek bij het fruittelersbedrijf van Peter Oostveen. Een bedrijf met een missie op het gebied van duurzaamheid. Zo maakt hij gebruik van zonnepanelen en is sinds kort aangesloten bij de duurzaamheidskring van de gemeente Werkendam. Marianne Heijman van de Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch bood de europarlementarier tot slot het plan tot aanleg van een ruiter- en menpadroute in de Noordwaard aan.

(Bij de foto: Lambert van Nistelrooy (links) geflankeeerd door Werkendams wethouder Wim de Jong.)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.