vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Politieke werkgroep adviseert: 'Diep samenwerking gemeenten verder uit'

25 februari 2014 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - WOUDRICHEM - AALBURG: Sinds 2009 werken de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg officieel samen via bestuursopdrachten en is afgesproken dat de samenwerking een niet vrijblijvend karakter heeft. De discussie over de toekomst van de samenwerking heeft in april 2013 geleid tot verschillende besluiten van de gemeenteraden. Wat tot gevolg had dat het proces om te komen tot een nieuw model van samenwerking tussen de gemeenten tot stilstand is gekomen.

Op 18 november 2013 hebben de drie gemeenteraden met elkaar gesproken over de ontstane situatie. Er is een werkgroep vanuit de raden geformeerd om een advies te formuleren aan de nieuwe gemeenteraden over de samenwerking in het Altena-gebied. Deze hebben een  overdrachtsdocument -  namens de drie gemeenteraden - opgesteld voor de bestuurders in de nieuwe bestuursperiode.

Het uitgangspunt van de werkgroep is om te leren van de problemen waar de samenwerking in de afgelopen jaren in is vast gelopen. De lessen uit het verleden zijn leerpunten voor de komende periode, maar ook aandachtspunten om in te investeren zodat de samenwerking tussen de drie gemeenten in de komende periode zich verder kan ontwikkelen.

Samenwerken
De werkgroep roept op om te investeren in de samenwerking tussen de gemeenten: 'Samen werken aan de samenwerking!' Dit geldt niet alleen voor de gemeenteraden, maar ook voor de colleges en ambtenaren. De wens vanuit de werkgroep is dat iedereen trots kan zijn op de samenwerking en wat daar uit voortkomt. Ze hopen dat de successen en parels uit het Altena-gebied worden gedeeld en dat iedereen voelt 'dat die van ons allen
zijn', zoals de vestingstad, het havengebied en het wielersucces van Marianne Vos.
De werkgroep noteert in haar document: 'Het is ook van belang dat we ons realiseren dat de maatschappelijke integratie in het Altena-gebied al veel verder is dan de gemeentelijke samenwerking. Voor veel inwoners voelt het Altena-gebied als één gebied. Laten we als bestuurders de grenzen van onze gemeenten niet beperkend laten zijn voor dit gevoel.'

De werkgroep sluit af: 'Wij gaan er vanuit dat de gemeenteraden kort na verkiezingen bij elkaar komen om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor de komende bestuursperiode. We hebben elkaar nodig, dus ga het debat met elkaar aan!'

Wie het hele document wil lezen, KLIKT HIER...

Wat kranten schrijven...

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.