woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Minder muskusratten gevangen in Altena-regio

8 februari 2014 (door AalburgNet)

ALTENA -  In 2013 is het aantal muskusratvangsten, gevangen door het Samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer (waar onder meer Waterschap Rivierenland onder valt), met 17% gedaald ten opzichte van 2012. Het aantal gevangen beverratten nam toe. Muskus- en beverratten worden gevangen omdat zij schade veroorzaken aan ons kwetsbare watersysteem. Zo ondergraven ze kades en dijken waardoor de veiligheid van deze waterkeringen wordt aangetast.

Het aantal gevangen muskusratten is in 2013 met 17% gedaald ten opzichte van 2012 en kwam in 2013 uit op 11.198. Verdere professionalisering en digitalisering zorgen mede voor deze verdere daling. Ook al is de situatie onder controle, het waterschap blijft alert. Gezien de enorme voortplantingssnelheid kan een populatie anders weer snel groeien.

Vangst beverratten
Het aantal gevangen beverratten laat een kleine toename zien. In 2013  zijn 115 dieren gevangen, dat zijn er 13 meer dan in 2012. De beverratten worden vrijwel allemaal gevangen in het grensgebied met Duitsland, waar deze dieren niet worden bejaagd. De gekozen strategie om alle beverratten die instromen vanuit Duitsland vlak bij de grens te vangen werkt nog steeds!

Bijvangsten gedaald
Het aantal bijvangsten is in 2013 gedaald tot 1297 stuks. Dit is inclusief 732 bruine ratten en woelratten die als gewenste bijvangst worden gezien. In 2012 waren er nog 2264 bijvangsten. Nu we de aantallen muskus- en beverratten goed onder controle hebben, hoeven er minder vangmiddelen te worden uitgezet. Daardoor komen ook aanmerkelijk minder andere dieren in deze vangmiddelen. Daarnaast worden de vangmiddelen continue verder ontwikkeld om bijvangsten te voorkomen

Veldproef muskusratten
De waterschappen in Nederland participeren in een veldproef om te onderzoeken of de bestrijding van muskusratten nu op de beste manier gebeurt. In deze veldproef onderzoeken de waterschappen wat het verband is tussen het aantal uren dat bestrijders in het veld werken om muskusratten te vangen en de schade die muskusratten aanrichten aan dijken en kades. Dat is gevaarlijk en kan veel schade veroorzaken. De veldproef duurt van januari 2013 tot januari 2016 en vindt in verschillende gebieden verspreid over het land plaats.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.