vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Aanleg natuurvriendelijke oevers en stapstenen in Altena

7 februari 2014 (door WoudrichemNet)

ALTENAREGIO - In het land van Heusden en Altena start Waterschap Rivierenland in februari op diverse plaatsen met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en stapstenen. Door deze aanpassingen in het landschap ontstaat er een gezond leefmilieu in en bij het water, waarbij voedselaanbod en -verbruik met elkaar in evenwicht zijn. Dat komt uiteindelijk de waterkwaliteit ten goede. De uitvoeringsduur duurt tot eind maart 2014.

Stapstenen
In de buurt van het plaatsje Vierbannen langs de A27 nabij de benzinestations, komen twee stapstenen. Stapstenen zijn kleine vlakvormige landschapselementen met een oppervlakte van 1 tot 5 hectare. Het zijn als het ware kleine leefgebieden die dienen als een rustplaats voor dieren die de ene polder met de andere verbinden. De twee stapstenen maken onderdeel uit van de vorige jaar opgeleverde ecologische verbindingszone Vierbanse Gantel, deze loopt van de Bleeke Kil naar de Kornse Boezem. Het vormt de verbinding tussen de groene gebieden ten oosten van de A27 en de kreken ten westen van de A27.

Natuurvriendelijk
Daarnaast realiseert het waterschap nabij de plaats Almkerk haaks op de Poortweg en langs de Parallelweg nabij de plaats Uppel natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers zijn flauw aflopende oevers die veel ruimte voor het opvangen van grote hoeveelheden neerslag. Daarnaast creëren ze kansen voor een gevarieerde plantengroei en een gezond leefmilieu voor (water-)dieren en dat draagt bij aan een goede waterkwaliteit draagt bij aan een verdere verbetering van de waterkwaliteit en een gezond leefmilieu in en bij het water. De natuurvriendelijke oevers worden aangelegd in het kader van het Waterbeheersplan 2010-2015 van waterschap Rivierenland. In het nabije verleden zijn door het waterschap in de nabijheid al natuurvriendelijke oevers gerealiseerd.

Subsidie
Verbetering van de waterkwaliteit in het land van Heusden en Altena draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon land voor alle inwoners en bezoekers. de Provincie Noord-Brabant maakt dit project mede mogelijk.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.