Saturday 18 September 2021

Alles over Altena

Gemeente Aalburg: 'Geen aanvullend onderzoek nodig naar voormalig Achilles-terrein'

21 januari 2014 (door AalburgNet)

AALBURG - Nu de voetbalvereniging Achilles Veen naar de nieuwe accommodatie aan de Groeneweg is verhuisd, vinden allerlei activiteiten plaats op het oude terrein aan de Maasdijk in Veen. Doel daarvan is het terrein uiteindelijk in te richten voor de nieuwe bestemming die daar aan gegeven is.
Door deze ontwikkelingen komen er weer reacties over mogelijke verontreiniging van deze grond omdat daar vroeger een stortplaats is geweest.

In 2010 en 2011 is er onderzoek gedaan door onderzoeksbureau Milon naar de algehele milieuhygienische kwaliteit van de grond. De rapportage daarover is - in alle openbaarheid - via de website www.aalburg.nl te raadplegen.

De beoogde projectontwikkelaar heeft onlangs monsters genomen, gegraven op het terrein, met als doel om de structuur van de grond te bepalen. Het terrein ziet er goed uit.

Restafval
Het restafval dat tijdens de werkzaamheden de afgelopen dagen is aangetroffen komt naar alle waarschijnlijkheid uit een oude voormalige sloot die gedempt is. Indien, naar later blijkt, het restafval verwijderd moet worden, zal dat dan alsnog geschieden. In het rapport van Milon is ook van de aanwezigheid van deze restafval melding gemaakt. Wethouder Hermen Vreugdenhil: 'Er is op dit moment dus geen enkele reden om aan te nemen dat de grond op enigerlei wijze is vervuild die het toekomstig gebruik belemmeren. Nader onderzoek wordt op dit moment dan ook niet nodig geacht.'.

Vragen
Eerder vandaag diende de combinatie SGP / BAB / DAA een verzoek in waarin een aantal dringende vragen staan opgenomen vooral per direct helderheid te geven omtrent het hoe en wat van de boringen en het gevonden materiaaal. De gemeente speelt met het uitgegeven persbericht ongetwijfeld hierop in, mede om mogelijke onrust onder burgers te voorkomen.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.