maandag 24 januari 2022

Alles over Altena

College beantwoordt vragen DAA over Veense arrestaties

14 januari 2014 (door AalburgNet)

AALBURG - Tijdens de raadsvergadeirng dinsdagavond heeft het college van B en W antwoord en toelichting gegeven op de schriftelijk ingediende vragen door De Aalburgse Alliantie (DAA). De gebeurtenissen in en rond het Veense café Lateja in de nacht van 30 op 31 cecember 2013 riepen bij de fractie de nodige vragen op. Onderstaand worden de vragen en antwoorden integraal weergegeven.
                   
1.       Heeft de burgemeester als hoofd van de politie opdracht gegeven tot het laten arresteren van een compleet café?

Antwoord vraag 1:
In de Gemeentewet wordt de burgemeester niet meer aangeduid als hoofd van de politie. Hij is volgens artikel 172 e.v. belast met de handhaving van de openbare orde. In specifieke situaties mag de burgemeester deze bevoegdheid uitoefenen voor onmiddellijke ordehandhaving in het geval van (ernstige vrees voor) een verstoring van de openbare orde door relletjes, opstootjes en andere ongeregeldheden. Voor de uitoefening van deze bevoegdheid kan hij slechts gebruik maken van de onder zijn gezag staande politie.
Met de feitelijke ordehandhaving is de politie belast . Deze beschikt over geweldsmiddelen om zo nodig af te dwingen dat men zich aan de regels houdt. De politie is daarmee een belangrijk - zo niet het belangrijkste - instrument om de daadwerkelijke handhaving van de openbare orde te vervullen. Zij zijn daar autonoom in.
In de Lokale Driehoek zijn afspraken gemaakt over de inzet van politie bij brandstichtingen met auto’s. De gevraagde prestatie van de politie is concreet beschreven. De commandant van de politie heeft in de gegeven situatie opdracht gegeven om te handelen, zoals hij heeft gehandeld en hoefde voor de uitvoering van deze taak geen toestemming te vragen aan de burgemeester. De burgemeester is over de ME-opschaling geïnformeerd door de Gemeenschappelijke MeldKamer.
De burgemeester voert het gezag over de politie ten aanzien van het optreden voor de openbare ordehandhaving en hulpverlening. Gezag is in deze de beslissingsbevoegdheid over de inzet van de politie. Daarin past niet de opdracht tot aanhouding van personen. Die is dan ook niet door de burgemeester gegeven.

2.       Heeft de burgemeester op dat moment (waarin we ons realiseren dat beslissingen a la minute genomen moeten worden) feitelijk te horen gekregen dat de hulpverleners zoals brandweer al ter plaatste waren en met flessen bekogeld werden?

Antwoord vraag 2:
Ja, hij is hierover telefonisch door de teamchef van politie geïnformeerd. De brandweer is op veilige afstand gehouden. Het bekogelen richtte zich op de politie-eenheid. De brandweer is niet bekogeld.


3.       Is het college bereid stelling te nemen tegen het landelijk beleid van 0 tolerance, nadrukkelijk uitgedragen door onze minister en staatssecretaris, nu je in onze gemeente daarvan de negatieve gevolgen ziet en de impact die het heeft op onze gemeente?

Antwoord vraag 3:
De burgemeester, daarbij gesteund door het voltallige college, onderschrijft de aanpak van agressie en geweld rond de jaarwisseling, zoals uitgedragen door de minister van Veiligheid en Justitie en minister van Binnenlandse  Zaken en Koninkrijksrelaties. In het bijzonder agressie en geweld tegen hulpverleners, nu de arrestanten uit het café verdacht worden van openlijke geweldpleging en ordeverstoring, waarbij de omstanders bij de autobrand collectief niet hebben voldaan aan een herhaald bevel om te vertrekken.
Het is nu aan de Officier van Justitie en de rechter om uit te maken of deze vergrijpen gerelateerd kunnen worden aan de verdachten die aangehouden zijn. De burgemeester en het college staan buiten deze strafrechtelijke procedure.
Dat laat onverlet, dat burgemeester en college volledig achter de beleidslijn staan, dat werknemers met een publieke taak normaal hun werk moeten kunnen doen, zonder dat zij door omstanders belaagd en bedreigd worden.

(Bij de foto: fractievoorzitter Henno Timmermans (DAA) en burgemeester Fons Naterop)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.