vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Kunstenaars mogen zich uitleven op drie rotondes in Altena-regio

13 december 2013 (door AalburgNet)

AALBURG - De provincie Noord-Brabant wil in het kader van de reconstructie van drie provinciale wegen (N283, N267 en N322) iets extra’s doen in het Land van Heusden en Altena. De provincie stelde daarom een budget beschikbaar voor kunst. De drie gemeenten en de drie Cultuurraden willen daarvoor graag drie rotondes voorzien van een kunsttoepassing. Het gaat om de rotondes in Aalburg: N283 – N276 Polstraat), bij Dussen N283 (Molenkade) en in Almkerk, de N322 (Doornseweg)

Het bijzondere landschap en de rijke cultuurhistorie biedt aanknopingspunten voor een kunstopdracht: ‘Het verstilde landschap van het Land van Heusden en Altena met het water als belangrijk element’. Het thema verwijst naar de verstilde landelijke omgeving met z’n rivieren, sloten en kreken, moerassen, grienden, wilgen- en populierenbossen, kleigronden en waterlopen. In het thema staat bewustmaking- en -wording van de cultuurhistorische erfenis die in dit specifieke landschap ligt besloten voorop. De provinciale wegen liggen in een organische lus verbinding tussen de verschillende kernen.

Criteria
Het kunstobect:
•    refereert aan het thema: ‘Het verstilde landschap van het Land van Heusden en Altena met het water als belangrijk element'
•    wordt (uitgezonderd een kunstobject op het middenterrein van een rotonde) buiten de obstakelvrije zone van 4,5 meter voor
     gebiedsontsluitingswegen of 6 meter voor stroomwegen geplaatst;
•    beslaat op het middenterrein van een rotonde maximaal 50% van het grondoppervlak van het middenterrein;
•    is van niet-reflecterend materiaal gemaakt;
•    bestaat uit statische delen;
•    bevat geen scherpe of boven de weg uitstekende elementen;
•    is ondergeschikt aan de technische en verkeerstechnische inrichting van de weg;
•    heeft een minimale breekkans;
•    is zo veel mogelijk vandalismebestendig.

Procedure
Geïnteresseerde kunstenaars wordt verzocht om documentatie van eerder gerealiseerde opdrachten en vrij werk in te sturen, alsmede een bondige motivatie voor deze opdracht / het thema.  In deze motivatie vragen wij u om onder andere een beschrijving van het te realiseren kunstwerk met indicatieve afmetingen, te gebruiken materialen voor kunstwerk met fundering en hoe dit onderhouden dient te worden. Deze documentatie dient uiterlijk 17 januari 2014 in ons bezit te zijn. Er kan ingeschreven worden per rotonde of voor alle drie de rotondes.

Er is een kunstcommissie ingesteld die aan de hand van de inzendingen minimaal twee kunstenaars per rotonde selecteert voor het maken van een schetsontwerp. De geselecteerde kunstenaars worden nader geïnformeerd over de wijze waarop één kunstenaar wordt geselecteerd voor het definitief ontwerp.

Budget
Het beschikbare budget per rotonde is € 35.000. Dit bedrag is inclusief een honorarium voor de kunstenaar. Aan de kunstenaars die worden gevraagd een schetsontwerp in te dienen, wordt een vergoeding toegekend van € 600.

Inlichtingen
Eventuele vragen kunnen tot 17 januari 2014 gesteld worden aan Daniëlle van Elst via e-mail: d.vanelst@aalburg.nl . Uw inzending (die uiterlijk 17 januari 2014 in ons bezit moet zijn) kunt u sturen naar Kunstcommissie kunst op de rotondes, mevrouw D. van Elst, Postbus 40, 4260 AA  AALBURG.

Lees meer over:

Altena rotondes kunst
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.