vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Regio op de goede weg met Transitie Jeugdzorg

27 november 2013 (door WerkendamNet)

ALTENA - De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) heeft deze week de regionale transitie- arrangementen jeugdzorg van alle regio’s beoordeeld. De TSJ is van mening dat het Regionaal Transitie Arrangement West-Brabant Oost procesmatig goed in elkaar zit maar dat concretisering wel noodzakelijk is. Ook vraagt de TSJ aandacht voor de uitwerking van implementatieplannen voor deze regio. De commissie constateert daarnaast dat aanbieders actief betrokken zijn bij de uitwerking van het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) en dat de regio alle zorgaanbieders een garantie van zorgcontinuïteit heeft gegeven. De regio West-Brabant Oost gaat de komende tijd de afspraken uit het RTA samen met de huidige zorgaanbieders en financiers uitwerken en concretiseren. In 2014 wordt de voorgestane aanpak vanaf 2015 waar mogelijk al geïmplementeerd zodat de overgang soepel verloopt.

Wethouder Saskia Boelema van Breda en wethouder Renze Bergsma van Woudrichem zijn trekkers in de regio West-Brabant Oost.

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg
Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd. Om deze transitie zo goed mogelijk te laten verlopen hebben gemeenten voor 31 oktober een regionaal transitiearrangement (RTA) opgesteld. De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) heeft deze beoordeeld. De TSJ concludeert dat het proces van de totstandkoming van de RTA’s buitengewoon waardevol is gebleken voor een ‘zachte landing’ van de transitie in de regio’s. Regio’s en aanbieders geven aan dat de ingeslagen weg van RTA’s de juiste is om de doelstellingen van de transitie te behalen. De TSJ beveelt daarom aan de samenwerking tussen gemeenten, Bureaus Jeugdzorg, aanbieders en huidige financiers op regionaal niveau voort te zetten en daar waar nodig te intensiveren. De TSJ herhaalt ook haar aanbeveling dat het Rijk uiterlijk 1 december 2013 zodanig beter inzicht in het budget van gemeenten voor 2015 geeft, dat dit voldoende basis is voor gemeenten, aanbieders en bureaus jeugdzorg om concrete afspraken over zorgcontinuïteit te maken.

Regio West-Brabant Oost
De regio West Brabant Oost is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. Het ingediende RTA is opgesteld in overleg met de zorgaanbieders in de regio en de huidige financiers van de jeugdzorg zoals de Provincie en het Zorgkantoor. Hiermee is de continuïteit van zorg in 2015 gewaarborgd. Ook is in het arrangement vastgelegd dat de gemeenten, samen met jeugd, ouders, organisaties zoals het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en zorg aanbieders, aan de slag gaan met het uitbouwen van een nieuwe werkwijze. Een werkwijze waarin meer aandacht is voor het voorkomen van problemen en waarin er gewerkt wordt met één vast aanspreekpunt/coach voor jeugd en ouders die ondersteuning nodig hebben. Als het nodig is kan een coach in overleg met het gezin specialistische zorg inroepen.

De gemeenten in de regio West-Brabant Oost nemen de aanbevelingen van de TSJ mee in de lokale beleidskaders jeugd die elke gemeente opstelt. Het rapport van de TSJ en de bijbehorende brief aan de regio WBO wordt aan alle gemeenteraden van de betreffende gemeenten en aan de betrokken zorgaanbieders toegestuurd.

Lees meer over:

Altena transistie jeugdzorg
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.