donderdag 28 oktober 2021

Alles over Altena

Gemeente geeft opdracht uit voor kunstwerk rotonde

27 november 2013 (door WoudrichemNet)

WOUDRICHEM - De gemeente Woudrichem wil graag op de nieuwe rotonde Veldweg / Almkerkseweg een kunstwerk plaatsen en heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld. 'Het moet een kunstwerk worden waaruit het rijke visserijverleden van Woudrichem blijkt, binnen het kader van visserij, vesting, cultuur en historie. Het resultaat moet recht doen aan het verleden en een warm welkom zijn voor allen die via deze zijde Woudrichem binnen gaan, waarbij het geheel past binnen de natuurlijke omgeving.' Aldus de gemeente.

Criteria
De kunstenaar moet bij deze kunstopdracht verschillende criteria in acht nemen: Het kunstwerk moet passen binnen de verkeersveilige zone op het hart van de rotonde. Voor de volledigheid wordt een overzichtstekening van het hart van de rotonde bijgevoegd met maatvoering. Op de tekening staan verschillende aspecten aangegeven waarmee bij het ontwerpen van een kunstwerk rekening gehouden dient te worden. Het kunstwerk moet vandalismebestendig zijn. Het kunstwerk moet vervaardigd zijn van duurzame materialen. Het kunstwerk en de locatie moeten makkelijk en tegen lage kosten te onderhouden zijn

Procedure
Geïnteresseerde kunstenaars worden verzocht om documentatie van eerder gerealiseerde opdrachten en vrij werk in te sturen, alsmede een bondige motivatie voor deze opdracht. 'Deze documentatie dient uiterlijk donderdag 12 december in ons bezit te zijn.'

Er is een kunstcommissie ingesteld die aan de hand van de inzendingen twee kunstenaars selecteert voor het maken van een schetsontwerp. De geselecteerde kunstenaars worden nader geïnformeerd over de wijze waarop één kunstenaar wordt geselecteerd voor het definitieve ontwerp.
Budget

Budget en info
Het beschikbare budget is € 15.000,00 (exclusief BTW). Aan de kunstenaars die worden gevraagd een schetsontwerp in te dienen wordt een vergoeding toegekend van € 500,00. Het resterende bedrag a € 14.000,00  is ten behoeve van de realisatie van de kunstwerken en is inclusief een honorarium voor de kunstenaar.

Eventuele vragen kunnen tot 11 december 2013 gesteld worden aan Annemarie de Stigter via email astigter@woudrichem.nl. Inzendingen (die uiterlijk 12 december 2013 in ons bezit moet zijn) zijn te sturen naar:

Kunstcommissie Rotonde Veldweg
mevrouw A. de Stigter
Postbus 6
4285 ZG Woudrichem

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.