vrijdag 21 januari 2022

Alles over Altena

Ook CDA wijst koppeling derde haven af

12 november 2013 (door WerkendamNet)

SLEEUWIJK - De gemeenteraad sprak zich gisteravond unaniem uit tegen de plannen voor dijkverlegging en koppeling met derde haven. In een druk bezochte commissievergadering werden de standpunten door diverse partijen fors neergezet.: 'De wethouders kregen er stevig van langs voor hun solistisch optreden. De Jong sprak een mea culpa. Prosman kletste er overheen. Die speelt zijn eigen wedstrijd. Pluim voor de raad', aldus belangenvereniging Veilige Mooi Dijk op Facebook.

Ook het CDA Werkendam reageerde - evenals de ChristenUnie eerder - op de plannen van het college inzake de koppeling van een derde haven aan het Deltaprogramma. Het CDA wilde van het college onder meer weten waar de inwoners stonden en staan en welke mogelijkheden en keuzes er zijn. De partij wil verder 'geen gesol met het kerkhof en kerkje.'

Bittere noodzaak
Wat de derde haven betreft reageerde het CDA: 'We moeten niet de ogen sluiten voor de toekomst. Dat doen we ook niet met de voorliggende maatregelen. We moeten vooruitkijken tot het jaar 2100. Studie heeft aangetoond dat we in Werkendam de komende jaren toe zijn aan een nieuwe haven. Dit is ook altijd een speerpunt geweest van het CDA. We moeten in Werkendam ook zorgen voor economische groei en werkgelegenheid voor de toekomst. Of dat daar een haven bij hoort tussen Werkendam en Sleeuwijk weten wij niet, in ieder geval niet als daarvoor geen bittere noodzaak voor dijkverlegging voor is.'

Andere opties
Het CDA is ook nog niet overtuigd van het feit dat de opties van Buitendijks en Steurgat tot het verleden behoren. Verlaging van de waterstand of betere doorstroming is voor de partij nooit een reden geweest om aan te geven een derde haven te willen, maar juist de economische belangen. Het CDA gaat samen met de private partners, Rijkswaterstaat, gedreven door de noodzaak van een vluchthaven en provincie, kijken naar andere mogelijkheden.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.