vrijdag 21 januari 2022

Alles over Altena

ChristenUnie wijst plannen nieuwe haven Sleeuwijk af

11 november 2013 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - ChristenUnie Werkendam zegt 'Nee' tegen de koppeling van plannen voor een derde haven aan het Deltaprogramma rondom de Sleeuwijkse dijk.

Het doel van het Deltaprogramma is duidelijk: de inwoners van ons land en de generaties na ons beveiligen tegen hoge waterstanden en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarnaast biedt het deltaprogramma de mogelijkheid om hieraan lokale of regionale ruimtelijke en economische ontwikkelingen te koppelen. Volgens het Werkendamse college van B&W is dit een uitgelezen mogelijkheid om de gewenste derde haven te realiseren. Zij noemt dit de economische impuls waar Werkendam behoefte aan heeft.
Wat daarvoor moet gebeuren is de voorkeur voor het omleggen van de dijk tussen Werkendam en Sleeuwijk aangeven bij de Deltacommissaris.
Hoe het Deltaprogramma uiteindelijk vorm gaat krijgen, is aan het Kabinet en Tweede Kamer die hierin een besluit moeten nemen. De Deltacommissaris heeft de regie.
 
Verontwaardigd
De Werkendamse ChristenUnie is verontwaardigd dat in vele bestuurlijke overleggen over het Deltaprogramma al door wethouder Prosman is aangegeven dat er draagvlak bestaat voor een dijkverlegging, terwijl de gemeenteraad hiervan niet op de hoogte was. Ook de inwoners voelen zich enorm overvallen en gepasseerd.

De gemeente Werkendam kan nu alsnog aangeven waar haar voorkeuren liggen, om zo invloed te hebben op de uiteindelijke keuze van de Deltacommissaris. Volgens de ChristenUnie is dit een uitgelezen mogelijkheid om aan te geven dat het niet wenselijk is dat de drukbewoonde dijk tussen Werkendam en Sleeuwijk wordt omgelegd. Wat de ChristenUnie betreft kan het niet zo zijn dat mogelijk economisch gewin ten koste gaat van de vele woningen en bedrijven langs de dijk.

Ingrijpend
De partij is tegen de koppeling van de derde haven met de maatregelen van het Deltaprogramma. De oplossing Noord Oost waarbij de dijk tussen Werkendam en Sleeuwijk en haar bewoners, eigenaars en huidige bedrijven wellicht moeten wijken is veel te ingrijpend. De ChristenUnie pleit ervoor om weer terug te keren naar het oude plan: een derde haven nabij het Steurgat.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.