vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Bestuur SOOLvA treedt af

8 november 2013 (door AalburgNet)

ALTENA - Het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena en de colleges van burgemeester en wethouders van Aalburg, Woudrichem en Werkendam maakten vanmorgen bekend dat het SOOlvA-bestuur - in het belang van het openbaar onderwijs - zijn zetels beschikbaar stelt.

Hiermee maakt het de weg vrij voor een nieuw door de raden te benoemen bestuur. De relatie tussen de gemeenteraden en het stichtingsbestuur heeft zich de afgelopen periode zodanig negatief ontwikkeld, dat de verwachting is dat het huidige bestuur zijn taken niet meer naar behoren kan uitvoeren.
Dit in weerwil van de stappen die het bestuur heeft genomen om gevolg te geven aan de aanbevelingen uit het door Deloitte opgestelde rapport. Belangrijke progressie is gemaakt in de verbetering van de organisatie.

Dank
De drie wethouders, Cees Schreuders, Renze Bergsma en Peter van der Ven spreken hun dank uit voor de belangeloze inzet van de bestuursleden voor het openbaar onderwijs in het Land van Altena, met name in de afgelopen roerige maanden. De onderwijskundige situatie op alle openbare scholen is zonder meer goed. Daarvoor zullen de gemeenten zich samen met het nieuw te vormen bestuur in blijven zetten.

De gemeenten beraden zich op voorstellen tot het instellen van een interim-bestuur.

Lees ook: SOOLvA betreurt verkeerde beeldvorming en zet zakenrecht 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.