zaterdag 13 augustus 2022

Alles over Altena

Rijkswaterstaat ongevoelig voor CDA-kritiek inzake afsluitingen A27

1 november 2013 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Het CDA vroeg Rijkswaterstaat (RWS) onlangs waarom de reparatie aan de voegen tussen Gorinchem en de Tol niet gelijktijdig met de werkzaamheden aan het viaduct Hank konden worden meegenomen. De partij vroeg ook naar de steeds maar weer terugkomende afsluitingen van de A27 door RWS en of dat allemaal niet beter kon worden geregeld..

De antwoorden die het CDA kreeg, waren een forse domper voor de Werkendamse christen-democraten. Woordvoerder Otto  van Breugel: 'Het CDA is  teleurgesteld dat Rijkswaterstaat geen rekening houdt met de Werkendamse ondernemers en de inwoners in onze gemeente en de weg  volgend jaar, nota bene voor de vierde keer in drie jaar, weer gaat afsluiten. Met dit antwoord wordt ons vermoeden bevestigd dat voor RWS geld leidend is en niet de overlast van onze inwoners. Zelfs dat de voegen geen hinder veroorzaken vinden wij onbegrijpelijk!! Ik zal bij wethouder De Jong erop aandringen om de werkzaamheden beter af te stemmen en voorstellen te onderzoeken of de werkzaamheden bijvoorbeeld 's nachts kunnen worden uitgevoerd in plaats van overdag.'

De vragen aan RWS en de antwoorden daarop worden integraal weergegeven:

1. Bent u op de hoogte dat deze 56 voegen enorme hinder veroorzaken bij de weggebruikers. Bent u het met het CDA eens dat dit gevaarlijke situaties geeft doordat veel weggebruikers de rechterbaan mijden.

Enige tijd geleden is er een moment geweest dat schade aan de voegovergangen ertoe geleid heeft dat weggebruikers verspoord gingen rijden. Hierop heeft Rijkswaterstaat de situatie opgenomen en zo snel mogelijk de ernstigste schades hersteld. Wij delen uw mening in dezen niet. Het verkeer vertoont, na herstel, nog steeds hetzelfde beeld. Veel personenautoverkeer neemt altijd al de linkerbaan i.v.m. met de snelheidswisseling van 100 naar 120 km/u net na de passage van de Merwedebrug om daarmee langzamer vrachtverkeer in te halen.

2. Waarom neemt u de aanpak van deze voegen niet gelijktijdig mee met de werkzaamheden aan het viaduct in Hank of eerder in 2012 toen de A27 ook was afgesloten. Zijn de financiën hierin leidend?

Rijkswaterstaat voert toestandafhankelijk onderhoud uit, waarbij er zoveel mogelijk werkzaamheden gebundeld worden binnen het beschikbare budgettaire kader. De aankomende  werkzaamheden op de A27 richting Breda staan ingepland voor 2014, echter begin 2013 is op deze locatie een noodherstel uitgevoerd en is geconcludeerd dat de definitieve maatregel eerder dan het planjaar 2014 diende plaats te vinden. Om de maatregelen van de zogenoemde  Palenweg ook naar voren te halen, is planmatig en budgettair niet mogelijk gebleken. Hierbij komt dat de genoemde werkzaamheden gecombineerd worden met geplande werkzaamheden van de dienst Zuid-Holland en deze werkzaamheden zijn van dermate omvang dat deze niet naar voren zijn te halen.

3. Kunt u aangeven (jaar-kwartaal)wanneer u de voegen gaat aanpakken en kunt u deze werkzaamheden zo inplannen dat de weg niet hoeft worden afgesloten.

Vanwege de vele werkzaamheden in Zuid-Holland op o.a. de A16 en de A15 zijn de mogelijkheden om op de A27 een aantal aaneengesloten weekenden te werken zeer beperkt. Om de werkzaamheden op de A27 HRL (voegen, verhardingen en beton) te kunnen uitvoeren, hebben we reeds tijd (SLOTS) gereserveerd, namelijk weekenden van 5-8 sept., 12-15 sept., 19-22 sept., 26-29 sept. en 3-6 okt. 2014. Afhankelijk van de exacte maatregelen die genomen moeten worden, kan bepaald worden hoeveel tijd precies benodigd is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren alsmede kan dan de uitvoeringswijze worden bepaald. De verwachting is echter niet dat de werkzaamheden zonder afsluitingen gemaakt kunnen worden! Vanzelfsprekend zullen we tijdig gezamenlijk met de gemeente bekijken hoe we deze werkzaamheden met zo min mogelijk hinder kunnen realiseren, waarbij we ook zeker extra aandacht zullen leggen op de communicatie hieromtrent.

Verder wil ik u melden dat het krantenartikel in het Brabants Dagblad van 31 oktober 2013 foutieve informatie bevat. Juist op verzoek van en in overleg met de gemeente Werkendam heeft Rijkswaterstaat landelijk gecommuniceerd dat ivm wegwerkzaamheden de Merwedebrug afgesloten was (om sluipverkeer via smalle dijken etc te voorkomen) en lokaal gecommuniceerd dat de brug open was (ivm bereikbaarheid gebied).    

Mocht u aanvullende vragen hebben dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

ing. H.L. (Bart) Buchholtz
Hoofd District West

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.