vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Regionale afspraken overgang Jeugdzorg naar gemeenten zijn gemaakt

24 oktober 2013 (door WoudrichemNet)

ALTENA - De regio West Brabant Oost, bestaande uit de gemeenten Aalburg, Alphen Chaam, Baarle Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem, heeft een Regionaal Transitie Arrangement vastgesteld voor de decentralisatie van alle jeugdzorg naar gemeenten. Hierin geven de gemeenten aan hoe zij de continuïteit van de jeugdzorg voor bestaande cliënten die op 31 december 2014 in zorg zijn, in 2015 gaan regelen. Dat betekent dat dezelfde zorg bij dezelfde zorgaanbieder voor deze jeugdigen beschikbaar moet zijn. Rijk en gemeenten hebben afgesproken dat alle 41 regio’s  in Nederland op uiterlijk 31 oktober 2013 het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) vastgesteld moeten hebben.

Het arrangement is opgesteld in overleg met de relevante zorgaanbieders in de regio en de huidige financiers van de jeugdzorg zoals de Provincie en het Zorgkantoor.
Alle partijen met wie overleg is gevoerd onderschrijven het arrangement. Hiermee is de continuïteit van zorg in 2015 gewaarborgd. Tegelijkertijd is in het arrangement vastgelegd dat de gemeenten, samen met jeugd, ouders, organisaties zoals het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en zorgaanbieders, aan de slag gaan met het uitbouwen van een nieuwe werkwijze.
Een werkwijze waarin meer aandacht is voor het voorkomen van problemen en waarin er gewerkt wordt met één vast aanspreekpunt voor jeugd en ouders die ondersteuning nodig hebben. Dat aanspreekpunt fungeert als coach en biedt het grootste deel van de ondersteuning die nodig is, dichtbij huis, in het dagelijkse leven. De inzet van die coaches organiseren de gemeenten op lokaal niveau, bijvoorbeeld vanuit de al bestaande CJG’s. Als het nodig is kan een coach in overleg met het gezin specialistische zorg inroepen. De inzet van specialistische zorg organiseren de 9 gemeenten in regionaal verband.

Proces en financiën
De afspraken in het RTA zijn procesafspraken: wat gaan  we samen realiseren en welke stappen zetten we daarvoor. De komende maanden worden de afspraken uitgewerkt.
Met het opstellen van het Regionaal Transitie Arrangement West Brabant Oost is een belangrijke stap gezet naar 2015. De regio West Brabant Oost maakt zich daarbij als geheel op om ervoor te zorgen dat er geen jongeren tussen wal en schip vallen  en dat ouders en jeugdigen als het zelf niet meer lukt, de juiste ondersteuning en zorg krijgen.

De gemeenteraden van de negen deelnemende gemeenten zullen samen met enkele zorgaanbieders op 30 oktober in Oosterhout samenkomen om over het Regionaal Transitie Arrangement te praten, maar ook over andere onderwerpen die spelen bij deze grote verandering.

Wethouders Saskia Boelema (Breda) en Renze Bergsma (Woudrichem) bieden het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) namens de regio op 30 oktober aan aan de landelijke Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.