vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Werkendam en Woudrichem gaan samenwerking continueren

18 oktober 2013 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - WOUDRICHEM:  De afgelopen maanden hebben de gemeenten Werkendam en Woudrichem met medewerking van de gemeente Aalburg de acht lopende bestuursopdrachten geëvalueerd. Beide gemeenten hebben bestuurlijk en ambtelijk onderzocht of de doelen die zijn gesteld bij de start van de bestuursopdrachten ook daadwerkelijk zijn bereikt.
 
Voor alle bestuursopdrachten geldt dat veel van de voorgenomen actiepunten zijn gerealiseerd.
De colleges van Werkendam en Woudrichem stellen nu aan de gemeenteraden voor om de bestuursopdrachten op alle terreinen in ieder geval tot aan de verkiezingen in maart 2014, op dezelfde wijze voort te zetten.
 
Pijlers
Aan het voortzetten van de samenwerking blijven de voorwaarden verbonden zoals in 2009 bij de start van de samenwerking afgesproken. De toen bepaalde doelstelling van een gelijkwaardige, evenwichtige samenwerking geldt onverkort.
Het raadsvoorstel is gebaseerd op drie pijlers: De eigen uitgangspunten, de uitgangspunten van GS van Noord-Brabant m.b.t. veerkrachtig bestuur en op basis van de conclusies vanuit de evaluatie bestuursopdrachten.

Lees meer over:

Altena samenwerking
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.