woensdag 10 augustus 2022

Alles over Altena

Avond Kasteel Meeuwen druk bezocht

9 oktober 2013 (door AalburgNet)

MEEUWEN - Een vijftigtal inwoners uit Meeuwen waren afgelopen donderdag aanwezig tijdens de presentatie van de uitbreidingsplannen van Loon- en transportbedrijf  Kasteel Meeuwen. Het bedrijf wilde door het beleggen van een informatieavond de inwoners persoonlijk op de hoogte brengen en uitleg geven over de plannen.

Het Meeuwense bedrijf wil de bedrijfsactiviteiten uitbouwen met het gaan berwerken van mest. Veehouders dienen een deel van hun mest te laten verwerken. Kasteel Meeuwen wil op deze nieuwe ontwikkeling inspringen, mede om de transporttak van het bedrijf overeind te kunnen houden. De plannen omvatten het beter zichtbaar maken van het monumentale kasteel, de aanleg van groen rond het bedrijf en het realiseren van waterretentie. Ook draagt het bedrijf bij aan het realiseren van een ecologische verbindingszone ten oosten van het bedrijf.

Positief
Wethouder Hermen Vreugdenhil van de gemeente Aalburg heeft tijdens de bijeenkomst gezegd dat de gemeente Aalburg positief staat tegenover deze ontwikkeling. Het college vindt deze ontwikkeling belangrijk voor de toekomst van “Kasteel Meeuwen”. Naast deze nieuwe activiteit voorziet de bedrijfsontwikkeling ook in een aantal projecten die het belang van Meeuwen dienen.

Wethouder Vreugdenhil benadrukte voorts dat de bedrijfsontwikkeling naast een meerwaarde  voor de omgeving, goed is voor het behod en groei van de werkgelegenheid en een stimulans is voor deze innovatieve techniek.

De aanwezigen konden zich in grote lijnen ook wel vinden in de plannen en onderschreven de woorden van wethouder Vreugdenhil.

“Kasteel Meeuwen”gaat nu samen met de gemeente verder aan de gang met de uitwerking van de plannen.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.