maandag 29 november 2021

Alles over Altena

Bestuur SOOLvA en GMR praten over formatieplan

7 juni 2013 (door WerkendamNet)

ALTENA - Op 5 juni vond, onder leiding van een onafhankelijk technisch voorzitter, een onderhoud plaats met diverse partijen binnen de Stichting openbaar onderwijs Land van Altena (SOOLvA) naar aanleiding van de gerezen problemen. Het gesprek was met het bestuur, de algemeen directeur en leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en een vertegenwoordiging van de medezeggenschapsraden, waaronder de personeelsgeleding.

Het bereiken van instemming over het formatieplan 2013/2014, als onderdeel van het meer jaren formatieplan 2013-2018, was en is de inzet van dit gesprek. Het belang om op korte termijn te komen tot instemming op dit onderdeel werd door alle aanwezigen volmondig onderschreven.

Formatieplan
De SOOLvA laat weten: 'Op constructieve wijze is met inachtneming van ieders rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met elkaar van gedachten gewisseld. Geconcludeerd is het volgende: Er is sterke behoefte aan onderbouwing van gemaakte keuzes van bestuur/directeur. Er zijn nog veel vragen onbeantwoord die in de ogen van GMR/personeelsgeledingen van MR’s voldoende gemotiveerd moeten worden. Alle partijen staan open voor elkaars argumenten en zijn bereid om water bij de wijn te doen om zodoende te komen tot instemming van het formatieplan 2013-2014. Vervolgens zal daarna verder gewerkt worden aan het meer jaren formatieplan 2013-2018.  Er is een vervolgafspraak gemaakt op maandag 10 juni 2013 waarbij partijen zich gecommitteerd hebben om te komen tot een instemmend formatieplan 2013/2014.'

Maandag praten de partijen verder.... Wordt vervolgd dus...

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.