Saturday 18 September 2021

Alles over Altena

Partijen tekenen overeenkomst ontwikkeling bedrijventerrein Veen

29 mei 2013 (door AalburgNet)

AALBURG - Op 27 mei 2013 is de samenwerking voor het project  Bedrijventerrein Veensesteeg Noord te Veen tussen de gemeente Aalburg, Riverland Investments B.V., Zijlstra Materieel B.V. en de heren D.A. Timmermans en J. Timmermans, officieel gemaakt door het ondertekenen van de zogenaamde anterieure samenwerkingsovereenkomst.

Wethouder Vreugdenhil namens Aalburg en de vertegenwoordigers van de betrokken partijen ondertekenden de overeenkomst in aanwezigheid van de projectmedewerkers. Met de ondertekening van deze overeenkomst zijn de kosten ten behoeve van de ontwikkeling Bedrijventerrein Veensesteeg Noord afgedekt. Het plan voorziet in een ontwikkeling van circa 11,8 hectare bedrijventerrein, waarvan circa 7,4 hectare uitgeefbaar is. Naast de ontwikkeling van het bedrijventerrein, wordt er een nieuwe ontsluitingsweg mogelijk gemaakt tussen de Veensesteeg en de Provincialeweg N267.

Samenwerking
De planologische uitwerking van het ontwikkelgebied omvat een bestemmingsplan met een zogeheten beeldkwaliteitplan, zodat het gebied de gewenste uitstraling en invulling zal krijgen. Partijen kijken uit naar de samenwerking en de invulling voor het bedrijventerrein en de aanleg van de ontsluitingsweg.

Anterieur
In een anterieure overeenkomst worden afspraken gemaakt over financiële bijdragen aan concrete ruimtelijke gebiedsontwikkelingen (bovenplanse kosten) die passen binnen een vastgestelde structuurvisie, bijvoorbeeld bijdragen aan infrastructurele voorzieningen en groenaanleg.

(Bij de foto: (zittend v.l.n.r.) wethouder Vreugdenhil en de heren W. Zijlstra, D. Timmermans,  P. Kwetter en A. Bax. Foto Gemeente Aalburg)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.