zaterdag 22 januari 2022

Alles over Altena

'Dorpsraad moet college niet voor het blok zetten'

4 mei 2013 (door WerkendamNet)

DUSSEN - Kees Vreeken schrijft in een column op de SGP-site over 'de bijna' lege kerk in Dussen. Althans, waarvan de kans is groot dat het gebouw binnen enkele decennia leeg staat als godshuis niet meer nodig is. Vreeken noet dat 'een verdrietige zaak' en acht het verstandig dat het kerkbestuur nadenkt over de toekomst.

Hij vervolgt: "Omdat de burgerlijke gemeente al heel lang bezig is met de centrumontwikkeling van Dussen, lag het voor de hand de toekomst van dit kerkgebouw bij deze plannen te betrekken. Prachtig als het zou lukken de kerk een tweede leven te geven als plaats voor de gemeenschap. Maar dan moest wel de kerk en het Middelpunt van eigenaar van wisselen. De gemeente Werkendam zou de kerk moeten aankopen van het parochiebestuur. En bij elke deal horen voorwaarden, eisen en verplichtingen. Na een traject van ruim een half jaar mislukte de aankoop, blijkbaar omdat de wederzijdse condities niet met elkaar gematcht konden worden.

Jammer
Toch vindt het College dat Dussen recht heeft op een multifunctionele accommodatie (MFA), waarin scholen, bibliotheek en verenigingen een plaats krijgen. Vanuit de gemeenschap is daar ook dringend behoefte aan. Als het dan niet mogelijk is de kerk over te nemen van de parochie, getuigt het van goede wil (van het college) om een alternatief plan te ontwikkelen en (van de Dorpsraad) te accepteren. Het lijkt er momenteel niet op dat het college Dussen een ongewenst plan ‘door de strot wil duwen’, maar vooral dat de Dorpsraad het college een kerkgebouw in de maag wil splitsen.

De teleurstelling is natuurlijk te begrijpen; de Dorpsraad heeft zelfs het recht om van mening te zijn dat de College toch nog te weinig heeft gedaan om aankoop van de kerk te realiseren. Maar het is mijns inziens niet verstandig om het College en Gemeenteraad voor het blok te zetten door aftreden aan te kondigen in het geval de raad akkoord gaat met ‘plan C’.

Groeien
Lokale dorpsraden zullen steeds belangrijker worden als burgerlijke gemeenten in omvang groeien. Het is voor Dussen en voor de gemeente Werkendam goed als de Dorpsraad van Dussen aanblijft, ook als ‘plan C’ doorgang vindt." (SGP)

Lees meer over:

dorpsraad sgp kerk Dussen
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.