woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Kwaliteit onderwijs niet ter discussie, wel financiele controle

3 mei 2013 (door AalburgNet)

ALTENA - De kwaliteit van het openbaar basisonderwijs in Werkendam, Aalburg en Woudrichem staat niet ter discussie en is van een voldoende niveau. De verbeterpunten zijn vooral te vinden in de ontwikkelijg van een meer heldere strategische meerjarenplanning en de versterking van de kwetsbare relatie met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Uit de gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat partijen geen vertrouwen meer hebben in de onderlinge samenwerking. Dit is wel randvoorwaardelijk voor het functioneren.

Afspraken
Om het goede onderwijs ook in de toekomst veilig te stellen, hebben de colleges met het schoolbestuur een aantal afspraken gemaakt. Zo zijn er mede vanwege de financiële resultaten en dalende leerlingaantallen en externe ontwikkelingen maatregelen op het personele vlak getroffen om verder oplopen van het nadelig saldo tegen te gaan.

Aldus het onderzoek van Deloitte Accountants BV in opdracht van de drie Altena-gemeenten naar aanleiding van het tekort over 2011 in het Stichtingsbestuur Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena (SOOLVA) van 578.000 euro en de onrust onder ouders van basisschool D'n Biekûrf in Babyloniënbroek.

KLIK hier voor het volledige rapport...

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.