woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

CDA Woudrichem heeft nieuwe voorzitter

1 mei 2013 (door WoudrichemNet)

WOUDRICHEM - In de Algemene Ledenvergadering op woensdag 24 april kozen de leden van het CDA Woudrichem Cees de Bas uit Giessen unaniem tot voorzitter. Jan van Andel, die zijn voorzittershamer aan Cees de Bas overdroeg, kreeg veel waardering. Hij gaf aan graag voor het CDA actief te willen blijven, maar dan wat meer in de luwte.

De Bas woont in Giessen en is werkzaam als interimmanager en organisatieadviseur. Bovendien is hij betrokken bij de ontwikkeling van Duurzame Energie in de regio. Verder is hij als toezichthouder actief in de gezondheidszorg. De Bas: 'Ik werk graag samen met mensen die vanuit een ideaal aan de ontwikkeling van de samenleving willen bijdragen. Binnen het CDA Woudrichem zie ik veel gemotiveerde en actieve mensen die hun steentje willen bijdragen.'

Altenagemeente
Tijdens de ledenvergadering werd ook gesproken over het vraagstuk van de samenwerking in het Land van Heusden en Altena. De opvatting van de CDA-leden is glashelder. Zij kiezen voor het samenvoegen van Woudrichem, Aalburg en Werkendam. Waar veel organisaties op de schaal van Altena georganiseerd zijn, zou de overheid dat ook moeten doen. De leden hebben de overtuiging dat naar de toekomst toe veel meer bereikt kan worden wanneer er Altena-breed wordt opgetrokken.
Eén gemeente van 50.000 inwoners kan meer kwaliteit leveren en beter de belangen van de streek behartigen. Voor de gedachte van Minister Plassterk om alleen maar gemeenten te vormen van 100.000 of meer was geen steun. De strijders voor de één Altenagedachte, wethouder Renze Bergsma en Statenlid Roland van Vugt. voelden zich door de ledenvergadering gesterkt in hun inspanningen. Roland van Vugt: 'Plasterk denkt in getallen, wij in mensen'. Renze Bergsma: 'Het Land van Heusden en Altena is een logische eenheid, op een schaal van 50.000 inwoners blijft de menselijke maat in stand.' (Foto CDA Woudrichem: Cees de Bas (rechts) neemt de felicitaties en de voorzittershamer in ontvangst van Jan van Andel.)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.