zaterdag 27 november 2021

Alles over Altena

The day after de afwijzing

20 april 2013 (door AalburgNet)

AALBURG - Een meerderheid van de Aalburgse raad heeft zich dinsdagavond uitgesproken tegen het voorstel van de drie colleges om (ambtelijke) fusie verder te onderzoeken. SGP, BAB, A.A. en VVD dienden een amendement in om alleen het flexibele netwerkmodel te onderzoeken. CDA, ChristenUnie, Ideaalburg en PVDA kregen geen steun om zowel een fusie als het netwerkmodel te onderzoeken. Laatstgenoemde partijen zijn voorstander van een fusie.

De Christenunie blikt op haar website terug op die avond: 'Volgens ons zorgt een bestuurlijke fusie met Werkendam en Woudrichem het beste voor het ook in de toekomst op peil houden van het voorzieningenniveau, behouden van de identiteit van dorpen, veiligheid, goede zorg voor inwoners, democratische controle en een efficiënt bestuur. Voor ChristenUnie Aalburg is het daarbij belangrijk dat we daarbij zelf goede randvoorwaarden formuleren om tot een fusie met de buurgemeenten te komen. Wij betreuren het dat het traject van de afgelopen jaren, waar erg veel geld en energie in is gestoken niet heeft gezorgd in een gezamenlijke vervolgstap van de drie gemeenten.'

Vervolg
De drie colleges gaan zich nu beraden op de ontstane situatie. Het college van Aalburg heeft aangegeven uitvoering te geven aan het raadsbesluit om het flexibele netwerkmodel te gaan onderzoeken. Als ChristenUnie willen wij daar bij betrokken worden. De raad van Aalburg heeft dinsdag in meerderheid gekozen voor het netwerkmodel. Het was, is en blijft echter de verantwoordelijkheid van alle raadsleden om de gemeente zo goed mogelijk te besturen. 'In welk bestuursmodel dan ook zal de ChristenUnie zich ten volle inzetten voor onze inwoners, met als speerpunten goede zorg, christelijke identiteit, veiligheid en een efficiënt bestuur.'

 

Lees meer over:

Altena samenwerking
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.