woensdag 10 augustus 2022

Alles over Altena

Giessense Stichting Naar House verbiedt straatprediking

5 april 2013 (door WoudrichemNet)

GIESSEN - Stichting Naar House uit Giessen, bekend vanwege het vele straatevangelisatiewerk, verbiedt tijdens de komende evangelisatie-acties straatprediking. Tijdens een campagne in Renesse vorig jaar kwamen er diverse klachten bij de plaatselijke gemeente Schouwen-Duiveland naar aanleiding van het optreden van christenen.

Zo werden mensen ingesloten om hen het Evangelie te kunnen vertellen, werd er - terwijl men dit niet wilde - toch doorgesproken over het Evangelie met mensen en werd er zogenaamde duiveluitdrijving toegepast zonder toestemming van de persoon die dit betrof. Daarnaast werd er op straat gepreekt met een megafoon. Reden voor Naar House om binnen het evangelisatiewerk straatprediking niet toe te staan. Dat stelt men in een begeleidend schrijven.

Kwetsend
"Straatprediking al of niet met microfoon kan een heel zinvolle manier zijn om het evangelie bekend te maken," schrijft de stichting die kantoor houdt aan de Industrieweg in Giessen. "Toch wordt deze manier van evangelieverkondiging tijdens de campagne niet geaccepteerd. De redenen hiervoor zijn dat we in de Bijbel lezen dat Jezus niet schreeuwde over de straten. De boodschap blijkt te vaak vragen op te roepen of wordt vaak als kwetsend ervaren. En het veroorzaakt klachten die verdere vergunningverlening bemoeilijken of verhinderen. Het is voor de deelnemers aan campagnes ook niet toegestaan een megafoon, microfoon of auto met megafoon mee te nemen." Bovendien worden bestaande gesprekken met mensen op straat afgeleid door straatprediking.

In nieuw opgestelde richtlijnen, waar alle christenen zich aan moeten houden die met Naar House meegaan gaat het ook over het "aanspreken van geesten". "Als je op straat geesten wilt aanspreken of leugens wilt breken, doe dat dan zo dat de mensen op straat je niet kunnen horen en dus niet als je in gesprek bent. De geesten horen ons toch wel, maar voor de mensen op straat kan het erg verwarrend en zelfs kwetsend zijn als ze verstaan wat je zegt."

Keuzes
Verder wil de stichting voorzichtig omgaan met het zogenaamde zondaarsgebed. "Wanneer mensen hun hart aan Jezus geven, is dat een ingrijpende en levensveranderende gebeurtenis. Het is een keuze die iemand maakt om zijn leven helemaal om te gooien. Als God de mensen aanraakt, dan zal er een duidelijk besef van zonden zijn en een verlangen om dit met God in orde te maken. Bid daarom alleen het zondaarsgebed met iemand als die persoon duidelijk weet welke keuze hij/zij maakt. Maak duidelijk dat er consequenties aan deze keuze verbonden zijn, namelijk dat de persoon voortaan zijn eigen leven aflegt, Jezus volgt en alleen nog maar Gods wil doet. Wees er zeker van dat het voor de persoon een weloverwogen keuze is om zijn/haar leven aan God toe te vertrouwen. Draag er zorg voor dat je contactgegevens van de bekeerling krijgt en dat ze de weg naar een gemeente vinden." (CIP - foto Naar House)

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.