vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

ChristenUnie zet grootste verschillen voor één Altena op rij

3 april 2013 (door AalburgNet)

ALTENA  - Wat is het verschil tuissen een ambtelijke en bestuurlijke fusie? Ter voorbereiding op het debat in de gemeenteraad van Aalburg heeft deChristenUnie (CU) de verschillen op hoofdlijnen tussen beide fusies op een rij gezet.

De partij noteert: 'Op het gebied van financiën moet niet gelet worden op het getal achter de komma, maar in grote lijnen worden hier de verschillen aangegeven. Door de burgemeester werd aangegeven dat rapport in ieder geval zinvol is, wanneer  voor samenvoegen  van de organisatie wordt gekozen. Mogelijk kan het vervolgonderzoek daardoor 10 tot 20.000 euro goedkoper worden. Maar door meerdere partijen is aangegeven dat extra rapporten niet zullen bijdragen aan nuancering van hun standpunt. In het debat hebben we parijen uitgedaagd om elementen te benoemen waar zij bestuurlijke modellen op beoordelen. Wij zijn er van overtuigd dat we op deze hoofdpunten elk vergelijk kunnen maken.'

 In het bijgevoegde rapport wat via deze link  te downloaden is blijkt aldus de CU dat

  • besluitvaardigheid van regio niet zal toenemen bij ambtelijke fusie,
  • er geen vergoeding voor het proces komt bij ambtelijke fusie, maar wel uitgaat van efficiencywinst op termijn,
  • uitkering gemeentefonds zal afnemen, omdat basisbedrag van gemeente maar één keer wordt vergoed i.p.v. drie keer,
  • de kosten van bestuurlijk apparaat (burgemeester en wethouders)  bij ambtelijke fusie aanzienlijk hoger zijn,
  • de kosten van gemeenteraad  zullen  toenemen vanwege een hogere raadsvergoeding bij fusie,
  •  afbreukrisico bij aansturing vanuit drie raden en drie colleges groter is bij ambtelijke fusie.

 

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.