woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

ChristenUnie Altena: voorkeur voor gemeentelijke fusie

13 maart 2013 (door AalburgNet)

ALTENA - De ChristenUnie in Altena heeft een gezamenlijk standpunt ingenomen over het  zogenaamde ‘stip’ proces. Onder de juiste voorwaarde voor de inwoners, zijn zij voorstander van een fusie van de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg.

De ChristenUnie (CU) is al veel langer een voorstander van samenwerking en komen de parijen tot de conclusie dat 'losse samenwerkingsrelaties' niet helpen om Altena effectief en efficiënt  te kunnen besturen. Dat vraagt te veel ambtelijke, bestuurlijke en politieke afstemming, meent de partij. CU woorvoerder Mathijs Vos: 'Deze constatering wordt onderschreven door diverse onderzoeken. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen in elkaar, vertrouwen in een bestuursmodel wat goed kan werken als  antwoord op ontwikkelingen die op de gemeente af komen. Met alle onderzoeken die er nu liggen moet je ook een beslissing durven nemen. De enquête die we in 2012 hebben gehouden via  www.altenakiest.nl  heeft ons geholpen in dat proces  en in de bepaling van de belangrijkste aandachtspunten.'

Voortwaarden
De colleges doen binnenkort een procesvoorstel, hetgeen betekent dat twee opties verder worden uitgewerkt en dat kort na de vakantie een besluit kan worden genomen. De kosten van dit vervolgproces, dan wel het onderzoek bedragen € 85.000. "Wij zien de toegevoegde waarde van dergelijk onderzoek niet. Wij willen het proces niet frustreren met een alternatief voorstel, maar zullen wel peilen of er geen meerderheid is voor besluitvorming, zonder dit vervolgonderzoek, voor de vakantie."

De partij formuleert vervolgens een aantal voorwaarden waar de fusie van gemeenten aan zou moeten voldoen. Een belangrijk punt voor de CU is het voorzieningen niveau. Wat zijn er nu voor maatschappelijke voorzieningen en  kunnen we goede afspraken maken om daar naar de toekomst mee om te gaan. Als er al voorzieningen gecentraliseerd moeten worden dan moet bereikbaarheid met openbaar vervoer een belangrijke voorwaarde zijn.De primaire gemeentelijke dienstverlening  moet  zo dicht mogelijk bij de inwoners blijven ,waarbij best gekeken mag worden naar de mogelijkhedendie moderne technieken ons bieden.

Geld besparen
Vos: "Wij geloven niet dat we heel veel geld kunnen besparen door deze schaalvergroting. Met  duidelijke spelregels, goede bestuurders en  controle op het gevoerde beleid moeten de lasten voor inwoners zo laag mogelijk zijn. Wij vinden het ook belangrijk dat we op weg naar fusie gelijke spelregels hanteren ten aanzien van nieuwe projecten en de reservepositie van de gemeenten. Ook moeten er geen beslissingen worden genomen die afleiden van het einddoel."

Als derde punt voert de CU aan dat elke partij natuurlijk haar eigen afweging zal moeten maken, maar dat de eigen identiteit van de regio wel een belangijk punt is. "Er zijn en blijven  verschillen tussen de kernen. Door de provincie wordt onderkend dat we een speciaal eiland zijn binnen Brabant.  De identiteit van elk kerkdorp zal niet veranderen door deze bestuurlijke vorm. De komende periode zullen we onze voorwaarden verder uitwerken en inbrengen in  het debat. Onze visie in dit dossier heeft afgelopen periode een ontwikkeling doorgemaakt. Wij vinden het op dit moment belangrijk om open over onze keuze te kunnen spreken. Wij vinden dat de beste en meest eerlijke manier om  dit proces op een positieve manier voor onze inwoners te sturen."

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.