vrijdag 21 januari 2022

Alles over Altena

Werkzaamheden Groesplaat en Sleeuwijkerwaard zijn gestart

19 februari 2013 (door WerkendamNet)

SLEEUWIJK - Rijkswaterstaat en Brabants Landschap zijn op maandag 18 februari gestart met kap- en rooiwerkzaamheden bij Groesplaat en Sleeuwijkerwaard. Het werk in deze uitwaarden is onderdeel van programma Stroomlijn. Aannemer Verhart Groen bv voert de werkzaamheden uit.

De werkzaamheden zijn rond 15 maart voltooid, dus ruimschoots voor de start van het nieuwe broedseizoen in dit gebied. De werkzaamheden zijn in het belang van onze hoogwaterveiligheid, waarbij we natuur en landschapswaarden in dit gebied zo veel mogelijk in balans laten en ook in de toekomst door gericht beheer zo willen behouden.

Respect
Binnen de stroombaan van de rivier moet in principe alles zo glad mogelijk worden. Waardevolle bomen (grote schietwilgen) en hardhoutsoorten (een aantal essen en eiken) worden in deze zone gespaard en indien nodig opgesnoeid. Het betreft voornamelijk de zone direct langs de Merwede tussen Woudrichem en de Merwedebrug, die zich over het rivierduin uitstrekt.

Alleen bij het Hoekeinde, ten westen van de Sleeuwijkse Haven wordt een groter stuk wilgenbos gekapt. Dit deel zal in de toekomst ook mee worden begraasd door rundvee in de zomerperiode.

Met de aanwezige beschermde soorten, zoals de bever en vleermuis, wordt rekening gehouden door bomen met holen te sparen en ook een voldoende ruime zone rondom de beverburchten ongemoeid te laten als voedselbiotoop.

Communicatie
Afgelopen vrijdag is er door het Brabants Landschap en Rijkswaterstaat in de vorm van een veldbezoek persoonlijk uitleg gegeven aan ruim 25 omwonenden en belangstellenden. Tijdens de wandeltocht kregen de deelnemers te zien en te horen wat deze maatregelen inhouden en hoe de afwegingen zijn gemaakt tussen het te kappen en het te behouden groen.

Deze vorm van communiceren bleek zeer geslaagd. Naast positieve reacties van de aanwezigen, berichtte het AD/Rivierenland in de afgelopen zaterdageditie over de excursie in het artikel ‘Begrip voor bomenkap’.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.